Hydroizolacja fundamentów i zabezpieczenie chemoodporne

Izolacja bitumiczna Lakor G

Preparat izolacyjny Lakor-G jest materiałem polimerowym, z modyfikowanymi asfaltami naftowymi jako wypełniaczami. Lakor-G można nakładać bezpośrednio na poziome lub pionowe powierzchnie betonowe lub mineralne.

Izolacja fundamentów Pionowa izolacja fundamentów Izolacja fundamentów

Lakor-G można stosować jako powłokę hydrofobizującą i chemoodporną na powierzchnie wykonane z betonu lub innych porowatych materiałów mineralnych, pracujące pod ziemią, na powierzchni lub pod wodą.

Przeznaczenie Izolacji bitumicznej Lakor G:

 • ochrona fundamentów,
 • ochrona konstrukcji betonowych,
 • ochrona innych porowatych materiałów mineralnych
 • ochrona urządzeń i obiektów narażonych na działanie agresywnych czynników atmosferty przemysłowej

Izolacja bitumiczna cena:

 • 20 l - 810,00 zł brutto / 658,54 zł netto
 • 10 l - 408,00 zł brutto / 331,71 zł netto
 • 5 l - 207,00 zł brutto / 168,29 zł netto
 • Zużycie: 1,3 l/m2
 • Cena za m2 - od 43,00 zł netto

Referencje

Preparat izolacyjny do fundamentów Lakor-G został wykorzystany m.in. przez Wodociągi i Kanalizacje w Opolu. W latach 2000 - 2002 zabezpieczono antykorozyjnie powierzchnie betonowe oraz żelbetonowe zanurzone i znajdujące się w sposób ciągły w kontakcie ze ściekami. Dzięki specjalnej recepturze opartej na pochodzeniu naftowym oraz dzięki składnikom PVC zwiększającym chemoodporność, Lakor-G spełnił swoje zadanie zapewniając doskonałe zabezpieczenie nawet po 8 latach, w bardzo ciężkim środowisku, w którym inne preparaty izolacyjne pochodzenia węglowego ulegały degradacji już po kilku miesiącach. Pozwalamy sobie, załączyć referencje.

izolacja betonu - refrencje
Referencje WiK Opole

Aplikacja

Lakor-G przewidziany jest do nakładania pędzlem ławkowcem lub wałkiem. Lakor-G nakłada się w 2÷3 warstwach, do uzyskania odpowiedniej szczelności powłoki. Lakor-G można nakładać bezpośrednio na odtłuszczone, oczyszczone i odpylone poziome lub pionowe powierzchnie betonowe lub mineralne. W zależności od potrzeb izolowane powierzchnie należy zagruntować lakierem do gruntowania Alfakor-DBG lub rozcieńczonym Lakorem-G.

Wymieszać -G zgodnie z zaleceniem. W celu poprawienia rozpływności lub przy gruntowaniu Lakor-G można rozcieńczać Alfakorem-DBG. Czyszczenie: stosować ksylen. Temperatura powietrza i podłoża w granicach +5 ÷ +35°C, wilgotność względna powietrza: poniżej 85%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć smar, olej i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub parą pod wysokim ciśnieniem. Usunąć luźne lub uszkodzone fragmenty betonu do osiągnięcia zwartej struktury powierzchni. Nowy beton lub mur powinny być sezonowane i suszone przez co najmniej 30 dni przed aplikacją Lakoru-G.

Skorodowane pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone strumieniowo lub inną dostępną metodą; nanieść odpowiedni grunt epoksydowy zmieszany z suchym piaskiem kwarcowym; po wyschnięciu nanieść Alfakor-DBG i Lakor-G. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha.

Charakterystyka Izolacji bitumicznej lakor G:

System Izolacja bitumiczna lakor G
Czas schnięcia przy 20°C i 50% wilgotności:  
- do dotyku: 8 h
- dla ponownego przemalowania: po 8 h
- pełna twardość: 3 dni
Wygląd: szklisty
Kolory: czarny
Gęstość (20°C): 1,30 kg/l
Zawartość substancji stałych: 50÷55 % obj.
Wydajność: 1,3 ±0,2 l/m2
Zakup: skontaktuj się
kup online
Karta informacji technicznej: PDF

Szybki kontakt:


Dostawa na terenie kraju:

 • 15 zł - płatność przelewem
 • 20 zł - za pobraniem

Dostawa kurierem Geis Dostawa kurierem DHL


Oddziały: