Fibermesh® 300, 150, HPP i Fibercast 500

Włókna Fibermesh są wytwarzane w różnych długościach w zależności od zastosowania mieszanki betonowej. Każdy woreczek włókien zawiera optymalną kombinację włókien o różnej długości i grubości. Występują trzy podstawowe odmiany włókien: Fibermesh 300 (głęboko zbrojące), Fibermesh 150 (nie widoczne na powierzchni po zagładzeniu), Fibercast 500 (o cechach pośrednich).

Fibermesh 300 - Inforcece™ e3

Włókna Fibermesh 300 (dawniej InForce™ e3) to najczęściej wykorzystywane włókna polipropylenowe. Fibermesh 300 są włóknami głęboko zbrojącymi. Zapobiegają powstawaniu rys i redukują skurcz chemiczny betonu. Z powodzeniem zastępują drogie i uciążliwe w zastosowaniu stalowe siatki przeciwskurczowe.

Fibermesh 300 zbrojenie betonu

Postać włókien: fibrylowane (wielowymiarowe, mocno zbrojone)
Długość: mieszanka 13 mm i 19 mm
Opakowanie: 0,9 kg

Cena:

 • 1 szt. x 0,9 kg - 39,98 zł brutto / 32,50 zł netto

Przeznaczenie: podkłady betonowe; betonowe nawierzchnie placów i chodników*; przemysłowe posadzki betonowe; nawierzchnie dróg, mostów, lotnisk, terminali portowych i kontenerowych*; płyty stropowe i nadbetony w stropach gęstożebrowych; konstrukcje żelbetowe o podwyższonej odporności na korozję chemiczną; jastrychy i gładzie cementowe na materiałach izolacyjnych, na przykład na styropianie; renowacyjne nadlewki betonowe na istniejących podłożach betonowych, stalowych i drewnianych; posadzki z ogrzewaniem podłogowym; ultra cienkie nadlewki (UTW); posadzki na podłożu gruntowym; zbiorniki betonowe

* zalecane stosowanie podwójnej dawki

Fibermesh 150 - Stealth® e3®

Włókna polipropylenowe Fibermesh 150 (dawniej Fibermix Stealth® e3®) posiadają włókna elementarne o długości 12 mm. Włókna te po zagładzeniu są niewidoczne na powierzchni. W związku z powyższym używane są głównie jako wtórne wzmocnienie zapraw reparacyjnych, gładzi gipsowych i tynków.

Fibermesh 150 mikrozbrojenie do betonu

Postać włókien: włókna elementarne (niewidoczne na powierzchni)
Długość: 12 mm
Opakowanie: 0,9 kg

Cena:

 • 1 szt. x 0,9 kg - 39,98 zł brutto / 32,50 zł netto

Przeznaczenie: suche mieszanki betonów, zapraw, zaprawy reparacyjne, gładzie gipsowe, tynki i stiuki, tynki i obrzutki cementowo-wapienne

Fibercast 500 - Harbourite®

Fibercast 500, (dawniej Harbourite®), jest systemem mikrozbrojeń betonu w 100 procentach bazującym na włóknach polipropylenowych. System ten jest opracowany specjalnie dla prefabrykowanych wyrobów betonowych i żelbetowych.

Fibercast 500 włókna polipropylenowe do betonu

Postać włókien: głęboko fibrylowane (głęboko zbrojące)
Długość: 6 mm, 12 mm, 19 mm
Opakowanie: 0,9 kg

Cena:

 • 1 szt. x 0,9 kg - 39,98 zł brutto / 32,50 zł netto

Przeznaczenie: zaprawy reparacyjne i suche mieszanki (6 mm); tynki i obrzutki cementowo-wapienne (6 lub 12 mm); beton torkretowy i prefabrykaty (6 mm); tynki i obrzutki cementowo-wapienne (6 lub 12 mm); beton torkretowy i prefabrykaty betonowe i żelbetowe (12 lub 19 mm)

Właściwości i korzyści:

 • redukcja pękania plastycznego i skurczowego,
 • wzrost odporności na czynniki pogodowe,
 • wzrost spoistości i redukcja segregacji kruszywa,
 • podwyższona odporność na ścieranie,
 • wzrost wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu,
 • podwyższona udarność,
 • wzrost odporności ogniowej,
 • wydłużona trwałość,
 • wyższy poziom wytrzymałości resztkowej,
 • włókna niemagnetyczne,
 • odporne na rdzę,
 • chemicznie obojętne i odporne na alkalia,
 • zamiennik siatek przeciwskurczowych w posadzkach.

Normy, aprobaty i dopuszczenia:

 • Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3570/99'
 • Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
 • Norma ASTM C-1116 Type III
 • Aprobata British Board of Agrement BBA Nr 92/2857
 • AASHTO Construction Guide Specification

Fibermesh® HPP - zbrojenie rozproszone

Wprowadzane obecnie na polski rynek budowlany włókna trzecie generacji Fibermesh HPP (High
Performance Polymer) to następny krok w kierunku eliminacji stali w betonie. HPP są syntetycznymi włóknami specjalnie przeznaczone do zbrojenia (wzmocnienia) betonów i zapraw cementowych.

Włókna Fibermesh HPP mogą stanowić doskonały zamiennik włókien stalowych w nawierzchniach betonowych. Ich dodatek powoduje, że beton staje się materiałem kompozytowym w porównaniu do betonu konwencjonalnego. Jest on materiałem podatnym, a nie kruchym, o wysokiej odporności na pękanie przy zginaniu i odpornym na udary. Wykonane z polipropylenu o wysokiej jakości włókna o specjalnie zaprojektowanym kształcie i smukłości powodują doskonałe kotwienie w matrycy betonowej.

Włókna HPP mają specjalne zaprojektowany profil, który służy do skutecznego kotwienia w betonie, przeciwdziała wyciągania z matrycy i wzmacnia wykonywany beton nawet po wystąpieniu pęknięć. Inną ważną właściwością tego produktu jest możliwość ich stosowania w dużej koncentracji, co pozwala osiągnąć bardzo wysoki poziom zbrojenia wtórnego niedostępny metodami klasycznymi.

Fibermesh HPP zbrojenie rozproszone do betonu

Włókna Fibermesh HPP nie korodują i mogą być uwzględniane jako zamiennik siatek i włókien stalowych.

Długość: 45,50 mm
Opakowanie: 10 kg

Cena:

 • 1 szt. x 10 kg- 330,00 zł brutto / 268,29 zł netto

Właściwości i korzyści:

 • Kształt zapobiegający wyciąganiu z matrycy betonowej,
 • Zwiększenie wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu,
 • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenia i ścieranie,
 • Włókna niemagnetyczny,
 • Odporny na rdze,
 • Chemicznie obojętny i odporny na alkalia,
 • Redukują zużywanie się sprzętu do pompowania betonu,
 • Bezpieczne i łatwe w dawkowaniu,
 • Łatwe w transporcie,
 • Ekonomiczny zamiennik siatek i włókien stalowych.

Podstawowe zastosowania:

 • posadzki na podłożu gruntowym, drogi manewrowe,
 • jezdnie drogowe, place manewrowe,
 • elementy prefabrykowane,
 • nabrzeża portowe, płyty lotniskowe

Normy, aprobaty i dopuszczenia:

 • Norma amerykańska ASTM C-1116 Type III 4.1.3.

Zastosowanie i wytyczne doboru włókien do betonu w konstrukcjach budowlanych:

Właściwości chemiczne i fizyczne włókien:

długość 45,50 mm
kształt sinusoidalny
absorbcyjność zerowa
ciężar właściwy 0,91
przewodność elektr. niska
odporność na kwasy i sole wysoka
temp. topnienia 160 oC
temp. zapłonu 590 oC
przewodność cieplna niska
odporność na alkalia wysoka

Dozowanie:

Typowa dawka włókien HPP to przedział od 5 kg do 9 kg na 1 m3 betonu. Ilość użytych włókien może się zmieniać w zależności od zastosowania projektowanej mieszanki betonowej i wymaganej indywidualnym projektem wytrzymałości. W celu ustalenia optymalnej dawki włókien HPP, służymy wiedzą techniczną.

Aby zoptymalizować zużycie środka, można zastosować mieszkankę włókien HPP i Fibermesh 300. Mieszanka ta pozwala zoptymalizować wielkość żądanej dawki co prowadzi do znaczących oszczędności kosztów.

Instrukcja stosowania:

Sposób użycia:

Włókna polipropylenowe Fibermesh 300, 150 i Fibercast 500 niezależnie od gatunku mogą być dodawane do wszystkich klasycznych mieszanek betonowych i zapraw budowlanych. Włókna należy dodawać w ilości 0,9 kg/m3 klasycznej mieszanki betonowej. W przypadku technologii ultra cienkich nadlewek (UTW) włókna Fibermesh 300 należy dodawać w ilości 1,8 kg/m3 do mieszanki betonowej.

Włókna mogą być dozowane w każdej typowej mieszarce betonu lub też mogą być dozowane ręcznie na miejscu użycia do gotowego betonu transportowanego mieszarkami samochodowymi. Jeżeli włókna są wprowadzane w trakcie komponowania mieszanki betonowej lub zaprawy na drodze suchego lub mokrego mieszania to powinny być dodawane w trakcie wprowadzania pozostałych składników betonu.

Mieszanie:

Jeżeli włókna są dodawane do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej to zawartość każdej torebki powinna być dozowana przez lej samowyładowczy. Po dodaniu stosownej ilości włókien beton powinien być mieszany przez okres minimum 5 minut z prędkością mieszania 12 obr./min.

Wymagana dawka włókien HPP na 1 m3 mieszanki betonowej powinna być dodana do mieszalnika po wprowadzeniu wszystkich składników betonu.

Normalna procedura pielęgnacyjna betonu musi być ściśle przestrzegana. Włókna są wykonane z polipropylenu w związku z czym nie mogą być stosowane jeżeli przewiduje się użycie do pielęgnacji strumienia pary wodnej o temperaturze wyższej niż 140 oC.

Betonowanie:

Włókna Fibermesh 300, HPP w mieszance betonowej mogą być pompowane lub układane przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego. Można stosować zarówno wibratory ręczne jak i rozkładarki ze sterowaniem laserowym.

Wykończenie:

Powierzchnie elementów wykonanych z mieszanek betonowych zawierających włókna Fibermesh 300, HPP mogą być wyrównywane, zacierane lub zagładzane przy pomocy typowych narzędzi ręcznych lub mechanicznych. W przypadku zacierania mechanicznego zaleca się zmniejszenie kąta nachylenia łopat, które minimalizuje ekspozycję włókien na powierzchni.

Zgodność:

Włókna Fibermesh 300, 150, HPP i 500 są dodatkiem fizycznym do betonu i mogą być stosowane wraz z innymi dodatkami (np. plastyfikatory) do betonów.

Warunki BHP:

Włókna Fibermesh są całkowicie nietoksyczne, niekłujące i bezpieczne w stosowaniu dla ludzi i środowiska.

Pakowanie:

Włókna Fibermesh 300, 150 i 500 są konfekcjonowane w porcjach 0,9 kg i pakowane w samo rozpuszczalne worki, zapewniające szybką dyspersje w mieszance betonowej. Opakowanie zbiorcze stanowią kartony zawierające 12 woreczków.

Włókna Fibermesh HPP są układane w wiązki owinięte w rozpuszczalny papier zapewniający szybką dyspersje w mieszance betonowej. Wiązki włókien są pakowane w twarde papierowe kartony odporne na wilgoć po 10 kg.

Magazynowanie:

Kartony z włóknem powinny być przechowywane w suchych i czystych miejscach, pod przykryciem i chronione przed uszkodzeniem.

Szybki kontakt:


Dostawa na terenie kraju:

 • 15 zł - płatność przelewem
 • 20 zł - za pobraniem

Dostawa kurierem Geis Dostawa kurierem DHL


Oddziały: