LZO w farbach – o co chodzi?

Coraz częściej przy okazji zakupu farb możemy spotkać się z pojęciem LZO. Co oznacza ten skrót? O czym w przypadku farb mówi zawartość LZO? Dlaczego zawartość tego parametru jest tak mocno podkreślana w przypadku farb? O tym wszystkim można przeczytać poniżej.

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć jest samo pojęcie. LZO to skrót od słowa Lotne Związki Organiczne. Często, zwłaszcza w produktach zagranicznego pochodzenia możemy się spotkać z określeniem VOC, czyli z języka angielskiego Volatile Organic Compounds. Lotne związki organiczne to związki organiczne o pewnych charakterystycznych właściwościach.  Substancje te w łatwo  przechodzą w postać pary lub gazu, czyli zmieniają swój stan skupienia i ulatniają się, przedostając do powietrza, które wdychamy.

LZO nie występuje oczywiście tylko i wyłącznie w farbach. Możemy je znaleźć np. w środkach przeciwko insektom, w tuszach do drukarki, odświeżaczach powietrza, środkach chemicznych gospodarstwa domowego,  również w spalinach samochodowych, czy tych wprowadzanych do atmosfery przez zakłady przemysłowe. Związki te można też znaleźć w aerozolach, świecach, odświeżaczach powietrza, ale także w meblach z drewna. LZO ma znaczenie dla środowiska, ponieważ poprzez reakcje chemiczne w środowisku tych substancji może przyczyniać się do powstania np. smogu fotochemicznego. Oczywiście LZO nie jest również bez wpływu na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Lotne Związki Organiczne mogą również wywoływać alergię. Przy zerowej lub bardzo niskiej zawartości LZO ograniczamy  ryzyko pojawienia się alergii do minimum.

Obecnie istnieją przepisy, które regulują w farbach i lakierach maksymalną dopuszczalną zawartość LZO. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r (Dz.U. 2016 poz. 1353) fefiniuje te substancje w następujący sposób: „LZO – rozumie się przez to lotne związki organiczne o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej, 250ºC, mierzonej w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa”.

Rozporządzenie określa również  dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji:

Dlatego jeśli producent na przykład matowej farby wodorozcieńczalnej do wnętrz deklaruje poziom LZO maksymalnie 30 g/l, to jest to jedynie spełnienie wymogów podyktowanych Rozporządzeniem. Najlepiej jednak szukać rozwiązań z jak najmniejszą lub zerową zawartością LZO. Taka farba idealnie sprawdzi się w przypadku hoteli, biur, wnętrz mieszkalnych, szkół czy przedszkoli, a także wszędzie tam, gdzie ważna jest niska emisyjność farby i możliwość szybkiego użytkowania po pomalowaniu.  Kolejna ważna kwestia to zawartość LZO w pigmentach używanych do barwienia. Jeśli dodamy pigmenty o wysokiej zawartości LZO to niestety farba może stać się wysoko emisyjna.

Niestety w większości farb wodorozcieńczalnych o niskiej zawartości LZO stosuje się za rozpuszczalniki mające wysoką temperaturę wrzenia i niską lotność. Takie substancje nie są sklasyfikowane w ogóle przez Rozporządzenie. Równocześnie tego typu rozpuszczalniki nie są wyraźnie wyczuwalne podczas aplikacji i schnięcia, ale też nie ulatniają się w momencie wysychania powłoki, tylko przez dużo dłuższy okres czasu, również podczas użytkowania pomieszczeń. Ich działanie na człowieka może być również szkodliwe. Stąd istnieją farby, które mimo tego, że mają LZO na zerowym bądź bardzo niskim poziomie są uciążliwe w późniejszym użytkowaniu.

Dlatego jeśli zależy nam na odpowiedniej farbie do zastosowania w sypialni, pokoju dziecięcym powinniśmy się skupić na farbach, które opierają się  recepturze całkowicie bezrozpuszczalnikowej, przez co nie emitują szkodliwych substancji również podczas użytkowania. Idealnym przykładem takiej farby jest ekologiczna farba nowej generacji Ecomat lub Ecosoft. Farba jest niskozapachowa, nie zawiera LZO (formuła 0 LZO), nie wydziela żadnych szkodliwych oparów, posiada bardzo wysoką odporność na ścieranie i szorowanie na mokro – klasa I według PN-EN ISO 13300:2002.

Polecane produkty:

Ekologiczna farba Ecomat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *