Aplikacja żywicy na wylewki samorozlewne, samopoziomujące

Ikona posadzki


W poniższej poradzie przedstawiamy sposób na trwałe zabezpieczenie i jednocześnie estetyczne, jednolite wykończenie posadzki betonowej pokrytej mineralną wylewką samopoziomującą.

Do prac stosowany jest grunt na wylewki samopoziomujące HP Primer oraz posadzka na wylewki Hydropox.
Powyższy system charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną – odpowiednią dla średniego i lekkiego ruchu pojazdów i wózków widłowych.


Posadzka parkingowa


Zobacz także film: „Żywica na wylewki samopoziomujące, mineralne”1. Przygotowanie podłoża


W pierwszej kolejności wylaną, suchą (czas schnięcia: 24h na każdy 1mm grubości masy) wylewkę samopoziomującą należy przeszlifować. Do pracy została użyta ekstremalnie gładka wylewka Uzin NC 170 Level Star. Poprzez szlifowanie usuwamy mleczko cementowe, uszorstniamy podłoże. To kluczowy proces, poprzez który możemy zapewnić wieloletnie, doskonałe przyleganie żywic epoksydowych. Po wykonaniu szlifowania powierzchnię należy odpylić. Przed aplikacją grunt na wylewki samopoziomujące HP Primer podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne.


Szlifowanie wylewki samopoziomującej


2. Gruntowanie


Wylewki samopoziomujące są z reguły gładkie. W związku z tym, dla zapewnienia dobrej przyczepności żywicy epoksydowej posadzkę należy zagruntować.

Wysoko wytrzymały grunt na wylewki samopoziomujące HP Primer to dwuskładnikowy podkład epoksydowy charakteryzujący się doskonałą przyczepnością do zróżnicowanych podłoży.


Grunt HP Primer


Bezpośrednio przed aplikacją należy połączyć składniki produktu, a następnie całość rozcieńczyć 10% wodą. Rozcieńczenie poprawi przyczepność. Bazę dodajemy do aktywatora i dokładnie mieszamy przez 3 do 5 minut, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
(Stosunek mieszania wagowo: patrz instrukcja stosowania). Następnie dodajemy ok. 10 % wody i ponownie mieszamy. Po zmieszaniu należy odczekać 5 minut, aby podkład odpowietrzył się.


Dodawanie bazy do aktywatora

Mieszanie grunty HP Primer

Rozcieńczenie gruntu wodą

Mieszanie rozcieńczonego gruntu


Czas stosowania gruntu HP Primer po połączeniu obu składników to 1,5 do 2 godzin (przy temp. 20°C). Po upływie tego czasu podkład nie nadaje się do użycia, nawet jeżeli da się nim jeszcze malować. W razie potrzeby należy podzielić składniki na kilka porcji, aby zdążyć wykorzystać cały produkt. (wydajność: 7-10m²/l na warstwę w zależności od porowatości podłoża).

Grunt na wylewki samopoziomujące HP Primer aplikujemy przy użyciu wałka. Dla uzyskania najlepszych efektów sugerujemy nylonowy wałek do farb epoksydowych o długości włosia 14mm.


Grunt HP Primer - aplikacja

Zagruntowana posadzka


3. Aplikacja żywicy epoksydowej Hydropox


Aplikacja żywic epoksydowych powinna odbywać się po minimum 16 ale przed upływem 48 godzin po nałożeniu gruntu na wylewki samopoziomujące HP Primer.
Hydropox to również produkt dwuskładnikowy. Aktywator należy dodać do bazy i dokładnie wymieszać (stosunek mieszania wagowo: patrz instrukcja stosowania).
Hydropox będzie aplikowany na zagruntowane podłoże (dobra przyczepność). W związku z tym nie ma konieczności rozcieńczania produktu.


Hydropox - dodawanie bazy do aktywatora

Hydropox mieszanie


Aplikacji dokonujemy za pomocą wałka nylonowego o długości włosia 14mm. Czas aplikacji Hydropox po wymieszaniu dwóch składników to 2 godziny (przy temp. 20°C). Po tym czasie produkt nie nadaje się do użycia nawet, jeżeli da się nim jeszcze malować.
Po pomalowaniu pierwszej warstwy przy temperaturze 20oC należy odczekać minimum 12 godzin, zanim przystąpimy do aplikacji kolejnej powłoki. Żywica Hydropox musi się wstępnie utwardzić. Jednak przerwa pomiędzy aplikacją pierwszej i drugiej warstwy nie może przekroczyć 48 godzin. Po dwóch dobach powłoka staje się bardzo zwarta. Kolejna warstwa może nie przylegać prawidłowo. Aplikacja drugiej warstwy odbywa się analogicznie do pierwszej.


Aplikacja Hydropox

Hydropox malowanie


4. Czas schnięcia i użytkowanie


  • Po 24h posadzka jest odporna na lekki ruch pieszy.
  • Po 72h uzyskujemy pełną odporność mechaniczną.
  • Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dniach.

Pozostało jeszcze pomalowanie linii.

Zapraszamy do przeczytania porady: Malowanie linii – trwałe oznakowanie poziomie – hali, parkingu

A w razie pytań zapraszamy do kontaktu.


Pomalowana posadzka


Polecane produkty:

Żywica epoksydowa Hydropox

Podkład epoksydowy HP Primer

Masa Uzin Level Star 170

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *