Śrutowanie posadzki betonowej pod wylewki i żywice

Ikona posadzki

Podczas prac związanych z aplikacją posadzek żywicznych, przygotowanie podłoża jest kluczowym etapem całego procesu renowacji. Prawidłowe przygotowanie podłoża zapewnia przyczepność powłok żywicznych do posadzki oraz decyduje o finalnym efekcie.

W poniższej poradzie pokazujemy sposób przygotowania posadzki betonowej przy wykorzystaniu techniki śrutowania.
Jest to doskonała metoda przygotowania podłoża, szczególnie efektywna w przypadku średnich i dużych projektów (>400m2).


zka betonowa przed śrutowaniem

Posadzka po śrutowaniu


Poprzez śrutowanie – równomiernie oraz bezpyłowo usuwane są wszelkie niedoskonałości posadzki, zabrudzenia, mleczko cementowe, otwierane są pory w betonie.
Po wykonaniu śrutowania otrzymujemy podłoże pozbawione wszelkich luźnych elementów, gotowe do aplikacji żywicy epoksydowej (po śrutowaniu może być wymagane dodatkowe odkurzenie posadzki w celu usunięcia pozostałości drobin śrutu).


Śrutowanie posadzki


Co ważne, śrutowanie pozwala odsłonić wcześniej niezauważalne rysy i pęknięcia posadzki, które chociażby w przypadku przedstawianej pracy były niewidoczne, nawet po dokonaniu szlifowania.


Posadzka po szlifowaniu i śrutowaniu


Posadzka betonowa po wykonaniu śrutowania posiada delikatną strukturę. Poziom nierówności w strukturze zależny jest miedzy innymi od jakości betonu oraz gradacji stosowanego śrutu.


Struktura posadzki posadzki

Przed przystąpieniem do prac warto przekazać firmie śrutującej informacje w jaki sposób będzie wykańczana posadzka. W przypadku aplikacji żywic cienko powłokowych z reguły lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie śrutu o mniejszej gradacji, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie gładszego wykończenia.
W naszym przypadku nie miało to znaczenia, ponieważ do wyrównania posadzki stosowaliśmy masy mineralne samorozlewne.

Więcej na temat aplikacji wylewki samopoziomującej przeczytasz w poradzie: Wylewanie wylewki samopoziomującej cementowej Uzin 170.

Wypełnianie drobnych ubytków

W przypadku przedstawionej pracy, pomimo wielu widocznych pęknięć posadzka była mocna i stabilna (przy aplikacji żywic podłoże musi być stabilne), a więc po uzupełnieniu wszelkich ubytków za pomocą odpowiedniej masy (Dopox 30-34 wraz z piaskiem kwarcowym), nadawała się do dalszej aplikacji żywic.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu: Wypełnianie ubytków w posadzce zaprawą żywiczną


Wypełnianie ubytków w posadzce

Wypełnianie ubytków w posadzce.


Śrutowanie posadzki

Posadzka gotowa do dalszej aplikacji żywic

Warto również dodać, że śrutowanie to czynność przebiegająca bardzo szybko i sprawnie, gdyż profesjonalne firmy śrutujące są w stanie w zaledwie jeden dzień przygotować ok 1000m² posadzki betonowej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.


Ześrutowana posadzka betonowa


Zobacz także film: „Śrutowanie posadzki”


Polecane produkty:

Masa Uzin Level Star 170

Grunt epoksydowy – Dominator DoPox® 30-34

Piasek kwarcowy do żywic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *