Sa 3 Sa 2½ Sa 2 Sa 1 St 3 St 2 St 1 – Stopnie przygotowania podłoży stalowych do malowania (według normy ISO 8501-1)

Dach

W poniższym artykule przedstawiamy stopnie przygotowania podłoży stalowych do malowania. Poniższe stopnie są zdefiniowane zgodnie z normą ISO 8501-1.

Spis treści:

1. Sa – czyszczenie strumieniowo-ścierne

2. St – czyszczenie za pomocą narzędzi ręcznych i elektronarzędzi

3. Stopnie przygotowania stali przy użyciu wody (wg normy ISO 8501-4)

4. Dobór farby w zależności od stopnia przygotowania podłoża stalowego


1. Sa

Oznaczenie „Sa” odnosi się do procesu przygotowania powierzchni przez czyszczenie strumieniowo-ścierne.
Przed przystąpieniem do tego procesu konieczne jest usunięcie mechaniczne grubej warstwy rdzy, co można zrobić za pomocą ścinania, dłutowania lub odłupywania. Należy również usunąć widoczny olej, smar i pył, aby zapewnić odpowiednie warunki obróbki. Po wykonaniu obróbki powierzchni, konieczne jest dokładne jej oczyszczenie z pyłów i odpadów, aby uzyskać idealnie czystą powierzchnię. Metoda ta jest bardzo skuteczna i pozwala na przygotowanie powierzchni w krótkim czasie, jednak należy pamiętać, że wymaga specjalistycznych narzędzi i umiejętności, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni. W ten sposób zapewniamy, że nasza powierzchnia jest gotowa do dalszych procesów, które będą na niej wykonywane.


Powierzchnia stali przed czyszczeniem.


Sa 1

Lekkie czyszczenie strumieniowo-ścierne:
Powierzchnia powinna być wolna od luźnej rdzy lub zendry, luźnych powłok malarskich oleju, tłuszczu oraz wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Aby zauważyć te elementy, wystarczy dokładne przyjrzenie się powierzchni (bez powiększenia).


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia Sa 1.


Sa 2

Gruntowne czyszczenie strumieniowo-ścierne:
Powierzchnia, która jest oglądana bez powiększenia, musi być czysta i wolna od jakiejkolwiek ilości oleju, tłuszczu, brudu, większości zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich oraz innych obcych materiałów. Wszystkie pozostałości lub zanieczyszczenia muszą być dokładnie usunięte i nie mogą być widoczne na powierzchni, a jeśli pozostają jakiekolwiek ślady, muszą one mocno przylegać do podłoża.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia Sa 2.


Sa 2½

Bardzo dokładne czyszczenie strumieniowo-ścierne:

Powierzchnia, która jest oglądana bez powiększenia, musi być całkowicie pozbawiona widocznego oleju, tłuszczu i brudu, a także zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich oraz wszelkich ciał obcych. Jeśli jednak pozostają jakieś ślady zanieczyszczeń, mogą one być widoczne jedynie w postaci nieznacznych plam lub pasków.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia Sa 2½.


Sa 3

Czyszczenie strumieniowo-ścierne w celu wizualnego oczyszczenia stali:
Powierzchnia, którą oglądamy bez powiększenia, musi być całkowicie wolna od widocznego oleju, smaru i brudu oraz nie może zawierać zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich ani innych obcych zanieczyszczeń. Dodatkowo, podłoże powinno mieć jednolity, metaliczny kolor, który jednoznacznie świadczy o jakości i trwałości powierzchni. W przypadku jakichkolwiek niedoskonałości, takich jak plamy lub nierówności, należy podjąć odpowiednie kroki naprawcze, aby zapewnić jak najwyższą jakość powierzchni.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia Sa 3.


2. St

Aby odpowiednio przygotować powierzchnię przed dalszymi pracami, należy zastosować różne metody czyszczenia. Można zacząć od czyszczenia ręcznego, wykorzystując techniki takie jak skrobanie czy szczotkowanie, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia. Następnie, w zależności od potrzeb, można zastosować elektronarzędzia wykonujące maszynowe szczotkowanie czy szlifowanie, które pomogą w usunięciu bardziej uporczywych zanieczyszczeń i zapewnią idealnie gładką powierzchnię. Wszystkie te kroki są niezbędne, aby powierzchnia była gotowa do dalszych prac i zapewniła najlepsze efekty.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem to kluczowy etap, który wymaga użycia narzędzi zarówno ręcznych, jak i mechanicznych. W zależności od rodzaju powierzchni i jej stanu, należy zastosować odpowiednie narzędzia, takie jak skrobaki, szczotki, szlifierki itp. Przed przystąpieniem do oczyszczania należy usunąć mechanicznie grube warstwy rdzy za pomocą ścinania lub dłutowania. Należy również usunąć widoczne zanieczyszczenia, takie jak olej, smar i pył.
Kolejnym ważnym krokiem jest dokładne oczyszczenie powierzchni z pyłów i innych odpadów, które mogą wpłynąć na jakość końcowego efektu. W ten sposób zapewnimy sobie dobrą przyczepność powłoki malarskiej lub lakierowej i unikniemy późniejszych problemów z odpadaniem farby czy niejednolitym wykończeniem powierzchni.


Powierzchnia stali przed czyszczeniem.


St 2

Dokładne czyszczenie ręczne oraz za pomocą elektronarzędzi:
Powierzchnia, którą oglądamy bez powiększenia, musi być pozbawiona wszelkich widocznych zanieczyszczeń, takich jak olej, tłuszcz, brud, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie i ciała obce. Jest to kluczowe dla zapewnienia trwałości powierzchni oraz będzie odpowiednia do dalszych prac.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia St 2.


St 3

Bardzo dokładne czyszczenie ręczne i elektronarzędziami:
Proces przygotowania jest analogiczny jak w przypadku St 2 z tym, że powierzchnię należy potraktować znacznie dokładniej, tak aby uzyskać metaliczny połysk podłoża.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia St 3.


3. Stopnie przygotowania stali przy użyciu wody (wg normy ISO 8501-4)

Jako ciekawostka, poniżej przedstawiamy również 3 stopnie przygotowania podłoża stalowego przy użyciu wody.
Warto zaznaczyć, że czyszczenie (nie należy mylić z myciem), polega na użyciu myjki ciśnieniowej, pod ciśnieniem zaczynającym się od 700 barów lub więcej (ciśnienie może sięgać nawet do 2500 barów), w zależności od projektu, podłoża oraz wymagań dotyczących jego przygotowania.


Powierzchnia stali przed czyszczeniem.Wa 1

Lekkie czyszczenie za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem.
Aby spełnić wymagania, powierzchnia musi być pozbawiona widocznych zabrudzeń, takich jak tłuszcze, oleje, rdza i inne obce ciała. Pozostałości zanieczyszczeń na powierzchni powinny tworzyć nieregularną, nieciągłą, mocno przylegającą warstwę.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia Wa 1.


Wa 2

Staranne czyszczenie za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem.
Wymagane jest, aby powierzchnia była wolna od wszelkich widocznych zabrudzeń, takich jak oleje, smary, brud, rdza, stare warstwy malarskie oraz obce ciała. Wszelkie pozostałości zanieczyszczeń powinny być nierównomiernie rozłożone i mieć mocne przyleganie do powierzchni.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia Wa 2.


Wa 2½

Bardzo staranne czyszczenie za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem.
Wymagane jest, aby powierzchnia była wolna od wszelkich widocznych zabrudzeń, takich jak oleje, smary, brud, rdza, stare warstwy malarskie oraz obce ciała. Wszelkie pozostałości zanieczyszczeń powinny być nierównomiernie rozłożone i mieć mocne przyleganie do powierzchni.


Powierzchnia stali przygotowana do stopnia Wa 2½.


4. Dobór farby w zależności od stopnia przygotowania podłoża stalowego

W przypadku stopni Sa 2, St 2 oraz St 2½ doskonałym rozwiązaniem jest farba na rdzę Elastometal.

Produkt dopuszcza przygotowanie podłoża do stopnia St 2 i Sa 2 lub St 2½, co tak naprawdę oznacza zmycie podłoża za pomocą myjki ciśnieniowej, pod ciśnieniem minimum 300 barów. Przy profesjonalnych projektach może być wymagane większe ciśnienie: 500 barów.
Farba Elastometal posiada doskonałe przyleganie i zapewnia długoletnią ochronę antykorozyjną (C5 High). Aplikacja farby jest łatwa i bezpieczna, a do tego nie wymaga aplikacji podkładu (2w1).


Farba na rdzę Elastometal – najważniejsze właściwości:


  • Nie wymaga piaskowania
  • Podkład i nawierzchnia – 2 w 1
  • Doskonała przyczepność do zróżnicowanych podłoży
  • Trwałą ochrona antykorozyjna
  • Bezpieczna dla zdrowia i środowiska
  • Farba jest niepalna, powłoka nie rozprzestrzenia ognia


Bez piaskowania:
aplikacja bezpośrednio na oczyszczone zardzewiałe podłoża lub dobrze przylegające stare powłoki malarskie, co wydatnie wpływa na zmniejszenie kosztów i czasu przestoju.

Ikona bez łączeń

Doskonała przyczepność:
do różnych metali gwarantuje wysoką skuteczność oraz uniwersalność. Dzięki tak dobrej przyczepności, farba może być stosowana zarówno jako podkład, jak i nawierzchnia.

Doskonała ochrona przed korozją:
unikalna formuła, pozwala na uzyskanie długoletniego zabezpieczenia w agresywnej atmosferze przemysłowej (C5 High).

Długoletnia ochrona:
długotrwałe (15-25 lat) zabezpieczenie. Dzięki bardzo wysokiej przyczepności i odporności na warunki zewnętrzne, farba nie łuszczy się i nie odspaja z upływem czasu.

 

Zobacz filmy z przygotowania podłoża i aplikacji farby Elastometal:

 

„Farba na rdzę – profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne”

„Malowanie skorodowanej stali w warunkach przemysłowych. Bez piaskowania.”

 

W przypadku farb epoksydowych do metalu, z reguły wymagane jest przygotowanie podłoża do stopnia Sa 3. Aby można było uzyskać dobre przyleganie i ochronę na lata, systemy epoksydowe wymagają czystej stali.
W przeciwnym razie nie będą na tyle doskonale przylegać żeby zapewnić ochronę przez 20 lat oraz nie będą w stanie zabezpieczać do C4 lub C5 HIGH.

W tym wypadku sprawdzi się Dwuskładnikowy podkład epoksydowy z fosforanem cynku Q113.

Podkład Q113 służy do aplikacji na czystą stal oraz inne, odpowiednio przygotowane powierzchnie. Wyróżnia go doskonała przyczepność i tworzenie bardzo zwartej powłoki, która skutecznie chroni przed przedostawaniem się wody do podłoża, co zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją.

Uwaga! Przygotowanie podłoża do stopnia Sa 3 polega na wykonaniu dwóch następujących po sobie czynności:

  • Mycie: usunięcie tłuszczu oraz soli poprzez zmycie powierzchni. Mycie można wykonać przy użyciu neutralnego detergentu, lub za pomocą myjki ciśnieniowej, pod ciśnieniem do 700 barów. Proces mycia ma zapobiec wcieraniu tłuszczy w podłoże oraz zanieczyszczaniu maszyn czyszczących.
  • Czyszczenie: polega na usunięciu rdzy i luźnych elementów za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej lub przy użyciu elektronarzędzi.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Elastometal

Elastyczna farba na rdzę Elastometal

Podkład epoksydowy Q113

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *