Bezpieczne farby antykorozyjne – ważne aspekty dla zdrowia i środowiskaDach

W dzisiejszych czasach producenci farb antykorozyjnych coraz częściej kładą nacisk na innowacyjne technologie i ekologiczne podejście do produkcji. Następuje trend zmniejszania zawartości substancji szkodliwych w farbach antykorozyjnych oraz eliminowania z ich składu niektórych z nich.

W poniższej poradzie przedstawimy substancje, których część wciąż jest prawnie dopuszczona do użycia jako składnik farb antykorozyjnych. Mimo tego, coraz większa rzesza klientów zwraca uwagę na to aby używać produktów jak najbardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi. Ponadto, w naszym artykule omówimy również opcję, która nie zawiera lub zawiera substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska. Jest nią farba antykorozyjna Monoguard. To nowoczesny produkt wolny od szkodliwych substancji, a mimo to zapewniający ochronę antykorozyjną nawet w środowisku C5 w długim okresie 15-25 lat (zobacz certyfikaty).

Zapraszamy do przeczytania tego artykułu.


Spis treści:


 

Jakie czynniki wpływają na zmieniające się podejście w produkcji farb antykorozyjnych?
Zdrowie aplikującego


Osoby aplikujące farby antykorozyjne są narażone na działanie szkodliwych substancji, co może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Wdychanie tych substancji może prowadzić do ich nagromadzenia się w organizmie, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju chorób.

Inhalacja oparów i pyłu zawierającego szkodliwe substancje może powodować podrażnienie oczu, dróg oddechowych oraz skóry, a także do uczuleń i chorób układu oddechowego. Osoby pracujące z farbami antykorozyjnymi powinny zatem stosować odpowiednie środki ochrony osobistej takie jak maski ochronne, okulary ochronne, rękawice oraz kombinezony ochronne aby zminimalizować narażenie na substancje szkodliwe.

W przypadku kontaktu skóry z farbą substancje szkodliwe mogą powodować podrażnienia, zmiany skórne, a w skrajnych przypadkach nawet poparzenia chemiczne. Dlatego też ważne jest, aby osoby pracujące z farbami antykorozyjnymi zabezpieczały swoją skórę odpowiednią odzieżą ochronną i regularnie ją myły.Wpływ na środowisko naturalne


Substancje zawarte w farbach mogą wpływać na środowisko naturalne, a więc również na zdrowie człowieka. Substancje chemiczne takie jak ołów, chrom, kadm, rtęć czy izocyjaniany w przypadku niewłaściwego stosowania lub utylizacji mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Skażenia gleby, wód powierzchniowych, podziemnych oraz powietrza prowadzą do szkód dla roślin, zwierząt i ludzi. Niektóre z tych substancji takie jak metale ciężkie mogą się kumulować w łańcuchu pokarmowym, co powoduje szkody zdrowotne u ludzi i zwierząt.


Podział substancji ze względu na występowanie w farbach antykorozyjnych


Miedź i cynk


Miedź jest skutecznym składnikiem antykorozyjnym. Farby antykorozyjne zawierające miedź mogą być stosowane na różnych powierzchniach metalowych takich jak stal, żelazo, miedź i mosiądz.

Miedź może uwalniać się z farb antykorozyjnych w wyniku erozji farby, niszczenia powłoki farby przez działanie czynników atmosferycznych, np. wiatru, wody, promieniowania UV, jak również w wyniku starzenia się powłoki farby. W wyniku tego procesu miedź może przedostać się do wód powierzchniowych takich jak rzeki, jeziora i morza.Cynk również jest skutecznym składnikiem antykorozyjnym, ponieważ reaguje z tlenkiem wody i tworzy stabilną warstwę tlenku cynku, która chroni powierzchnię metalu przed korozją. Farby antykorozyjne zawierające cynk są szczególnie skuteczne w ochronie przed korozją stalowych konstrukcji takich jak mosty, rurociągi i wieże wiatrowe.

Podobnie jak miedź, cynk może uwalniać się do środowiska poprzez niszczenie powłoki farby przez czynniki atmosferyczne, a w konsekwencji zanieczyszczać wody powierzchniowe. Standardowe farby zawierają ok. 3-5% cynku, podczas gdy farba antykorozyjna Monoguard – 0,1%, co stanowi wartość 30-50 razy mniejszą.

Grunty wysokocynkowe zawierają natomiast nawet ponad 80% cynku. Farba antykorozyjna Monoguard, ze względu na swoje właściwości został wybrany do renowacji mostu łączącego Danię ze Szwecją. Staje tym samym naprzeciw standardowym farbom wysoko-cynkowym (będących najczęstszym wyborem jeśli chodzi o profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne), tworząc powłoki równie wytrzymałe, a jednocześnie jest bezpieczniejszy dla środowiska.

farba antykorozyjna Monoguard stanowi również alternatywę dla cynkowania i metalizacji, które są procesami wymagającymi zastosowania różnych chemikaliów, które mogą wpływać na jakość wody i powietrza.


Bisfenol A (BPA)


W farbach, BPA może być używany jako składnik żywicy epoksydowej, która jest stosowana jako powłoka ochronna na metalowych powierzchniach takich jak zbiorniki i rury.

Farby epoksydowe zawierające BPA są popularne ze względu na swoją wytrzymałość, odporność chemiczną i trwałość. Jednakże, ze względu na obawy związane z potencjalnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi BPA, w wielu krajach stosowanie BPA w produktach przemysłowych jest ograniczone lub zakazane.


Izocyjaniany


Izocyjaniany to grupa chemicznych związków organicznych, które często stosowane są w poliuretanowych farbach antykorozyjnych, ze względu na ich właściwości wiążące i odporność na korozję.

Izocyjaniany mogą powodować reakcje alergiczne skóry, dróg oddechowych i oczu, a także problemy zdrowotne takie jak astma i inne choroby układu oddechowego. Roczna liczba nowych chorób zawodowych spowodowanych przez diizocyjaniany (szacowana na ponad 5000 przypadków) jest uważana za niedopuszczalnie wysoką.


W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. wprowadza się ograniczenie w stosowaniu diizocyjanianów (jako substancji w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji oraz w mieszaninach) do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.

W związku z powyższym, farby zawierające izocyjaniany będą dostępne do nabycia wyłącznie przez przedsiębiorstwa do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. Każdy użytkownik profesjonalny ma obowiązek zapoznać się i stosować się do wymagań wyszczególnionych w kartach charakterystyki produktów.

Dodatkowo od 23 sierpnia 2023 r. obowiązkowym będzie odbycie szkolenia z zakresu stosowania diizocyjanianów. Szkolenie obecnie dostępnej jest w wersji angielskiej na stronie: https://www.safeusediisocyanates.eu. Docelowo przed 23 sierpnia 2023 r. szkolenie ma być dostępne także w wersji polskiej.


Monoguard, jako że jest farbą na bazie żywic akrylowych nie zawiera ani Bisfenolu A ani izocyjanianów.


Zawartość w farbach antykorozyjnych poliuretanowych, epoksydowych, alkidowych: fosforan cynku, utwardzacze aromatyczne


Fosforan cynku stosowany w farbach antykorozyjnych może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska, jednak zastosowanie odpowiednich środków ostrożności i ochrony może zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków.
Fosforan cynku jest uznawany za substancję toksyczną i drażniącą dla skóry, oczu i dróg oddechowych. Dlatego też, pracownicy wykonujący prace malarskie z farbami zawierającymi fosforan cynku powinni stosować odpowiednie środki ochrony osobistej takie jak rękawice, maski ochronne, gogle i kombinezony ochronne.
Poza tym, farby antykorozyjne zawierające fosforan cynku jak każde inne farby, powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz w miejscach, w których zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Nie powinny być również wylewane do kanalizacji lub wyrzucane do środowiska naturalnego.
Ze względu na potencjalne negatywne skutki dla zdrowia i środowiska, stosowanie farb antykorozyjnych zawierających fosforan cynku jest regulowane przez prawo i wymaga spełnienia określonych norm bezpieczeństwa.

Podobnie jak fosforan cynku, również utwardzacze aromatyczne często są stosowane w farbach antykorozyjnych ze względu na swoje właściwości takie jak szybkie utwardzanie, odporność na wysokie temperatury i trudne warunki atmosferyczne, a także wysoką odporność chemiczną.

W farbach antykorozyjnych, utwardzacze aromatyczne mogą być stosowane w połączeniu z żywicami epoksydowymi, alkidowymi i poliuretanowymi. Jednak ze względu na potencjalne szkodliwe skutki dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, stosowanie utwardzaczy aromatycznych jest regulowane przez prawo i wymaga spełnienia określonych norm bezpieczeństwa.

W ostatnich latach, ze względu na zagrożenie dla zdrowia i środowiska, poszukiwane są alternatywne utwardzacze, które byłyby bardziej bezpieczne dla użytkowników i środowiska. W związku z tym, producenci farb zaczynają wprowadzać nowe, bardziej bezpieczne technologie utwardzania takie jak utwardzacze alkidowe i utwardzacze epoksydowe na bazie amin.


Substancje używane w farbach specjalnego zastosowania – chrom na szóstym poziomie utlenienia Cr6, kadm, ołów, rtęć, pigmenty organiczne


Chrom Cr6 jest toksyczny i kancerogenny, a jego stosowanie w farbach antykorozyjnych jest regulowane przez wiele krajów. Wiele firm przeszło na stosowanie chromu na trzecim poziomie utlenienia Cr3, który jest mniej toksyczny.

Kadm i ołów również są toksyczne i kancerogenne. Zastosowanie farb zawierających te składniki zostało ograniczone przez wiele krajów, a niektóre firmy całkowicie zrezygnowały z ich stosowania.
Rtęć jako substancja toksyczna może powodować uszkodzenie układu nerwowego, dlatego jej stosowanie w farbach antykorozyjnych jest regulowane przez wiele krajów.

Pigmenty organiczne są mniej toksyczne niż powyższe składniki, ale nadal mogą wpływać na środowisko jeśli są niewłaściwie usuwane. Dlatego wiele firm stosuje alternatywne pigmenty, które są bardziej przyjazne dla środowiska.


Farba antykorozyjna Monoguard nie zawiera żadnej z wyżej wymienionych substancji.


Kwestia zawartości LZO – dlaczego warto zwrócić uwagę również na ten aspekt?


Monoguard to wodorozcieńczalna farba antykorozyjna. Jest bezpieczna dla pracowników i środowiska dzięki niskiej zawartości LZO/VOC (maks. 55 g/l) – pobierz deklarację producenta.

Farba Monoguard spełnia wymagania LEED 2009 i LEED v4 (pobierz certyfikat z badań) oraz jest odpowiednia do stosowania w przemyśle spożywczym – atest PZH. Dla porównania, standardowe farby epoksydowe, rozpuszczalnikowe poliuretany czy farby alkidowe mogą zawierać LZO w ilości nawet kilka razy większej.

Chcesz dowiedzieć się więcej w kwestii LZO? Zapraszamy do przeczytania artykułu:
LZO w farbach – o co chodzi?

Nie należy jednak zapominać, że tak jak przy każdej pracy stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak rękawice ochronne, okulary czy odzież ochronna jest zalecane.


Alternatywa dla szkodliwych substancji – farba nowej generacji Monoguard


Monoguard to farba, która gwarantuje wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego w ciągu zaledwie jednego dnia. Dzięki niej można stworzyć wyjątkowo wytrzymałą powłokę antykorozyjną, która utrzyma się przez wiele lat (oczekiwana żywotność to nawet 15-25 lat). Farba przeszła najbardziej wymagające testy – aż 1000 godzin testu solnego! Niezależnie od środowiska, w którym będzie zastosowana (miejskim, przemysłowym czy morskim – C3, C4, C5), Monoguard zapewni doskonałą ochronę antykorozyjną.

Farba antykorozyjna Monoguard oferuje równie skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne jak dwuskładnikowe systemy epoksydowe, poliuretanowe i cynkowanie. Co więcej, aplikacja farby jest o wiele szybsza, łatwiejsza i bardziej efektywna niż w przypadku innych systemów antykorozyjnych. Dzięki temu użycie Monoguard pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości zabezpieczenia antykorozyjnego w krótszym czasie i z mniejszym nakładem pracy.


Farba antykorozyjna Monoguard – najważniejsze właściwości:


  • Bardzo trwałe zabezpieczenie antykorozyjne w ciężkich warunkach przemysłowych – C5 High
  • Produkt szybkoschnący – do dotyku 1-2 h, do przemalowania 1-4 h
  • Przyczepność do zróżnicowanych podłoży
  • Produkt jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny
  • Farba bezpieczna dla zdrowia i środowiska – niska zawartość LZO oraz atest PZH


Doskonała przyczepność:
do różnych metali gwarantuje wysoką skuteczność oraz uniwersalność. Dzięki tak dobrej przyczepności, farba może być stosowana zarówno jako podkład, jak i nawierzchnia.

Doskonała ochrona przed korozją:
unikalna formuła, pozwala na uzyskanie długoletniego zabezpieczenia w ciężkim środowisku przemysłowym i morskim (C5).

Długoletnia ochrona:
możliwość uzyskania długotrwałego (15-25 lat) zabezpieczenia. Dzięki bardzo wysokiej przyczepności i odporności na warunki zewnętrzne, farba nie łuszczy się i nie odspaja z upływem czasu.


 

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych projektów zrealizowanych przy użyciu farby Monoguard:


 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

 

Monoguard

Farba do konstrukcji stalowych Monoguard

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *