Noxan partnerem strategicznym Polskiej Akcji Humanitarnej

Noxan od blisko 10 lat angażuje się w pomoc w Somalii. W tym trzeci rok z rzędu jesteśmy strategicznym partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej w tym zakresie. I planujemy to działanie kontynuować.

Dlaczego Somalia? Gdyż jest to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie (193 na 193 wg ONZ 2016 | 174 na 184 wg Banku Światowego 2017). Konflikt i długotrwałe susze ograniczają dostęp do bezpiecznej wody pitnej, zakłócają usługi sanitarne i zwiększają ryzyko wybuchu epidemii, szczególnie zagrożone są kobiety i dzieci (inf. PAH).


2023/2024Firma Noxan Sp. z o.o. wsparła program PAH darowizną, która zostanie wykorzystana na pomoc w Sudanie Południowym, którego sytuacja stała się jeszcze cięższa po wybuchu wojny w sąsiednim Sudanie i przyjęciu tysięcy osób z doświadczeniem uchodźczym.

 • Pełny raport po zakończeniu projektu.

2022/2023

Firma Noxan Sp. z o.o. wsparła program PAH darowizną, która została wykorzystana na zapewnienie inkluzywnych, trwałych i działających w sposób zrównoważony sanitariatów dla społeczności dotkniętych konfliktem i zmianami klimatu oraz infrastruktury wodno – sanitarnej potrzebnej w nagłych kryzysach.
Pomoc dla rejonów:

 • Hiraan i Środkowy Shabelle w stanie Hirshabelle
 • Galgadud w stanie Galmudug
 • Banadir, dystrykt Kaxda i Deynile
 • Budowa 31 toalety w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, które są współdzielone przez 50 gospodarstw domowych w dystryktach Kaxda i Deynile w regionie Banadir.
 • Po przekazaniu każdej z latryn podpisano umowę z opiekunem, który zapewnia czystość sanitariatów i dostępność wody do mycia rąk.
 • Łącznie 1550 osób wewnętrznie przemieszczonych uzyskało dostęp do godnej, bezpiecznej, czystej i funkcjonalnej infrastruktury wodno – sanitarnej.
 • Budowa toalet przyczyniła się do poprawy warunków sanitarnych w obozach i zminimalizowała ryzyko epidemii chorób.
 • Dostosowanie latryn do osób niepełnosprawnościami, znacząco ułatwiło im życie i możliwość skorzystania z sanitariatu.

W poniższym raporcie przedstawione są dane całego projektu, w którym darowizna firmy Noxan Sp. z o.o. stanowiła udział jako wkład własny PAH. PAH nie może realizować dużych projektów od darczyńców instytucjonalnych bez zapewnienia wkładu własnego - dlatego udział firm wspierających misje jest tak kluczowy.

raport PAH 2022-2023 Pełny raport PAH (wersja polska)


2021/2022

Firma Noxan Sp. z o.o. wsparła program PAH darowizną, która została wykorzystana na wdrożenie godnych warunków wodnosanitarnych w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych w rejonach:

 • Hiraan i Środkowy Shabelle w stanie Hirshabelle
 • Galgadud w stanie Galmudug
 • Banadir i Mogadiszu w stanie Banadir
 • Budowa 34 toalety w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych
 • Budowa punktów poboru wody w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych.

W poniższym raporcie przedstawione są dane całego projektu, w którym darowizna firmy Noxan Sp. z o.o. stanowiła udział jako wkład własny PAH. PAH nie może realizować dużych projektów od darczyńców instytucjonalnych bez zapewnienia wkładu własnego - dlatego udział firm wspierających misje jest tak kluczowy.

raport PAH 2021-2022 Pełny raport PAH (wersja polska)

Toaleta w obozie w dystrykcie Kahda (region Banadir) (Fot. PAH)

Mieszkanki obozu w dystrykcie Kahda (w regionie Banadir) pobierające wodę dla swoich rodzin. (Fot. PAH)


2020/2021

Firma Noxan Sp. z o.o. wsparła program PAH darowizną, która została wykorzystana na wdrożenie zintegrowanego reagowania kryzysowego, które zapewniło pomoc ratującą życie oraz dostęp do godnych warunków wodnosanitarnych w placówkach medycznych w rejonie Banadir i dystrykcie Afgoye.

 • Zapewnienie wsparcia wodnosanitarnego poprzez dostęp do czystej i bezpiecznej wody oraz naprawę urządzeń sanitarnych dla trzech ośrodków zdrowia. Działania te były częścią większego projektu finansowanego przez ECHO.
 • Budowa dwóch podwyższonych zbiorników wodnych, które wykorzystywane są do magazynowania i dystrybucji wody do ośrodków zdrowia.
 • Budowa trzech bliźniaczych latryn w trzech placówkach medycznych: Szpital Afgoye, ośrodku zdrowia i żywienia Kaxda oraz centrum zdrowia Badbado.
 • Remont 41 latryn w pięciu ośrodkach zdrowia: Szpitalu Afgoye, centrum zdrowia Badbado, szpitalu w Banadir, szpitalu w dolnym Shabelle oraz ośrodku zdrowia i żywienia Kaxda.
 • Prowadzenie działań promujących higienę.
 • Instalacja 15 stacji mycia rąk w miejscach wejścia do ośrodków / szpitali i innych strategicznych punktach.

W poniższym raporcie przedstawione są dane całego projektu, w którym darowizna firmy Noxan Sp. z o.o. stanowiła udział jako wkład własny PAH. PAH nie może realizować dużych projektów od darczyńców instytucjonalnych bez zapewnienia wkładu własnego - dlatego udział firm wspierających misje jest tak kluczowy.

raport PAH 2020-2021 Pełny raport PAH (wersja polska)

Podwyższone zbiorniki wodne przy szpitalu. (Fot. PAH)

Dystrybucja mydła i artykułów czystościowych. (Fot. PAH)

Szkolenie promotorów higieny. (Fot. PAH)


2019/2020

 • Zapewnienie dostępu do bezpiecznego zaplecza wodnosanitarnego w szkołach oraz punktach opieki zdrowotnej celem ograniczenia infekcji przewodu pokarmowego (cholera/ostre biegunki).
 • Pokrycie kosztu remontu czterech zbiorników wodnych.
 • Pomoc wspólna dla ok. 22 096 osób, w tym 3 996 uczniów i 18 100 pacjentów.

Firma Noxan Sp. z o.o. wsparła program PAH darowizną, która została przeznaczona na częściowe sfinansowanie dziewięciu potrójnych ubikacji w Somalii, w czterech szkołach podstawowych i średnich w Ali Hussein, Ahmed wayel, Jabuti oraz Ibnu-Khuzeyma.

Efekty pomocy:

 • Zwiększona dostępność podstawowego zaplecza wodnego, sanitarnego oraz higienicznego na poziomie placówek i społeczności.
 • Gospodarstwa domowe oraz osoby fizyczne zostały zaangażowane w świadczenie powyższych podstawowych usług, co prowadzi do zwiększenia poziomu wiedzy oraz postaw społecznych.
 • Wzmocnione zostało zarządzanie wspólnotowe i zarządzanie w celu świadczenia podstawowych usług.

W poniższym raporcie przedstawione są dane całego projektu, w którym darowizna firmy Noxan Sp. z o.o. stanowiła udział jako wkład własny PAH. PAH nie może realizować dużych projektów od darczyńców instytucjonalnych bez zapewnienia wkładu własnego - dlatego udział firm wspierających misje jest tak kluczowy.

raport PAH 2019-2020 Pełny raport PAH (wersja angielska)

Jedna z bliźniaczych latryn zbudowanych w szkole w Jabuti (Somalia).


2018/2019

 • Zapewnienie dostępu do bezpiecznego zaplecza wodnosanitarnego
 • w szkołach oraz punktach opieki zdrowotnej
 • celem ograniczenia infekcji przewodu pokarmowego (cholera/ostre biegunki)
 • Pomoc wspólna dla ok. 19 400 osób, w tym 3 380 uczniów.

Firma Noxan Sp. z o.o. wsparła program PAH darowizną w kwocie czterdziestu tysięcy złotych. Została ona przeznaczona na częściowe sfinansowanie dziewięciu potrójnych ubikacji, pierwszych tego rodzaju instalacji w budynkach instytucji publicznych w Somalii, w trzech dystryktach: Wadajir, Shibis i Hiliwa, w regionie Banadir.

Brak zaplecza sanitarnego skutkował infekcjami przewodu pokarmowego (cholera/ostre biegunki) wśród uczniów i pacjentów. Zgłaszane przez dziewczynki i dorosłe kobiety obawy, związane z bezpieczeństwem użytkowania toalet poza budynkami szkół i ośrodków zdrowia, skutkowały często ich rezygnacją z uczęszczania na lekcje czy korzystania z pomocy medycznej. Dzięki wsparciu Noxan możliwe było podniesienie standardu instalacji wodnosanitarnych i zapewnienie beneficjentom (uczniom, pacjentom) dostępu do infrastruktury o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa użytkowania.

raport PAH 2018-2019 Pełny raport PAH


2017/2018

 • Zapewnienie dostępu do bezpiecznego zaplecza sanitarnego
 • w obozach dla szukających schronienia przed suszą lub walkami zbrojnymi
 • celem ograniczenia infekcji przewodu pokarmowego (cholera/ostre biegunki)
 • Pomoc dla ok. 1 800 mieszkańców

Dzięki naszej pomocy Polska Akcja Humanitarna wybudowała w lutym i marcu tego roku 38 latryn na potrzeby mieszkańców obozów w rejonie Weydow, w Dystrykcie Kaxda, na wschodnich obrzeżach stolicy Somalii, Mogadiszu.

Południowo-środkowa część Somalii zmaga się z wieloaspektowym kryzysem humanitarnym. Od czterech lat na tym obszarze nie było wystarczających opadów w porze deszczowej, co okazało się szczególnie dotkliwe dla społeczności żyjących z rolnictwa i hodowli zwierząt. Społeczności te straciły źródło dochodów i borykają się z niedostatkiem żywności.

Istniejąca w rejonie infrastruktura wodno-sanitarna nie jest w stanie obsłużyć rosnącej liczby mieszkańców, poza tym szybko się zużywa. (...) Niewystarczający dostęp do ujęć wody oraz sanitariatów pozostaje największym wyzwaniem dla osób przebywających w obozach.

Dzięki darowiźnie przekazanej przez firmę Noxan PAH wybudowała 38 latryn. 12 z 38 latryn jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

raport PAH 2017-2018 Pełny raport PAH

Latryna ufundowana przez Noxan,
rejon Weydow, okolice Mogadiszu, fot. PAH


2014 - 2016

 • Zapewnienie dostępu do bezpiecznego zaplecza wodnosanitarnego
 • w szkole podstawowej
 • celem ograniczenia infekcji przewodu pokarmowego (cholera/ostre biegunki)
 • Pomoc dla ok. 580 dzieci

Wsparcie przekazane przez naszą firmę przyczyniło się do wyremontowania przez Polską Akcję Humanitarną (PAH) infrastruktury wodno-sanitarnej w szkole podstawowej Imam Nawawi w miejscowości Balcad w Somalii. PAH wybudowała zbiornik na czystą wodę o objętości 20 m3, dwie potrójne murowane latryny oraz kiosk wodny.

Dzięki temu remontowi PAH zapewniła dostęp do czystej wody i bezpiecznych sanitariatów 580 dzieciom. Zaplecze sanitarne szkół jest bardzo ważne, ponieważ bez niego dzieci, szczególnie dziewczynki, często opuszczają zajęcia z powodu braku intymności i komfortu w toaletach oraz chorób, np. biegunki. W ramach działań w szkołach PAH prowadzi także akcje i szkolenia upowszechniające higienę w ramach szkolnych klubów higieny. W klubach dzieci razem z nauczycielami i nauczycielkami wymieniają się między sobą wiedzą dotyczącą higieny i uczą odpowiednich zachowań.

raport PAH 2015-2016 Informacja