Noxan partnerem strategicznym Polskiej Akcji Humanitarnej


2017 - 2018

Dzięki naszej pomocy Polska Akcja Humanitarna wybudowała w lutym i marcu tego roku 38 latryn na potrzeby mieszkańców obozów w rejonie Weydow, w Dystrykcie Kaxda, na wschodnich obrzeżach stolicy Somalii, Mogadiszu.

Południowo-środkowa część Somalii zmaga się z wieloaspektowym kryzysem humanitarnym. Od czterech lat na tym obszarze nie było wystarczających opadów w porze deszczowej, co okazało się szczególnie dotkliwe dla społeczności żyjących z rolnictwa i hodowli zwierząt. Społeczności te straciły źródło dochodów i borykają się z niedostatkiem żywności.

Istniejąca w rejonie infrastruktura wodno-sanitarna nie jest w stanie obsłużyć rosnącej liczby mieszkańców, poza tym szybko się zużywa. (...) Niewystarczający dostęp do ujęć wody oraz sanitariatów pozostaje największym wyzwaniem dla osób przebywających w obozach.

Dzięki darowiźnie przekazanej przez firmę Noxan PAH wybudowała 38 latryn. 12 z 38 latryn jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

raport PAH 2017-2018 Pełny raport PAH

Latryna ufundowana przez Noxan,
rejon Weydow, okolice Mogadiszu, fot. PAH


2014 - 2016

Wsparcie przekazane przez naszą firmę przyczyniło się do wyremontowania przez Polską Akcję Humanitarną (PAH) infrastruktury wodno-sanitarnej w szkole podstawowej Imam Nawawi w miejscowości Balcad w Somalii. PAH wybudowała zbiornik na czystą wodę o objętości 20 m3, dwie potrójne murowane latryny oraz kiosk wodny.

Dzięki temu remontowi PAH zapewniła dostęp do czystej wody i bezpiecznych sanitariatów 580 dzieciom. Zaplecze sanitarne szkół jest bardzo ważne, ponieważ bez niego dzieci, szczególnie dziewczynki, często opuszczają zajęcia z powodu braku intymności i komfortu w toaletach oraz chorób, np. biegunki. W ramach działań w szkołach PAH prowadzi także akcje i szkolenia upowszechniające higienę w ramach szkolnych klubów higieny. W klubach dzieci razem z nauczycielami i nauczycielkami wymieniają się między sobą wiedzą dotyczącą higieny i uczą odpowiednich zachowań.

raport PAH 2015-2016 Informacja