Spoiwo malarskie - Super spoiwo 3333

Podkład na płytki i gładkie, zwarte powierzchnie - RO 3333

Super spoiwo 3333 jest wysokiej jakości spoiwem pomiędzy nieporowatym materiałem, a docelową farbą. Doskonale wiąże farbę z powierzchnią nieporowatą, nie pozwalając na jej odspajanie. Super spoiwo 3333 przeznaczone jest do aplikacji na nieporowate, zwarte materiały.

Spoiwo malarskie Spoiwo pod farbę Podkład do gładkich powierzchni

System dwupowłokowy: Super Spoiwo 3333 + Farba epoksydowa 9100

Super spoiwo 3333 oparte jest na bazie dwuskładnikowych wodorozcieńczalnych, niskozapachowych żywic epoksydowych. Może być pokryte szeroką gamą powłok nawierzchniowych, w tym praktycznie wszystkie materiały epoksydowe, poliuretanowe, chlorokauczukowo-poliwinylowe i akrylowe. Przeznaczone jest do zastosowania na podłoża, takie jak:

  • płytki
  • mechanicznie zacierany nieporowaty beton
  • metale nieżelazne, w tym: aluminium, stal nierdzewna lub nowa ocynkowana ogniowo stal
  • tworzywa termoplastyczne, takie jak zbrojone włókna poliestrowe lub epoksydowe

Super Spoiwo 3333 cechuje się łatwością aplikacji, może być nakładane pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Wytrzymuje wysoką wilgotność powietrza, jak również zawilgocenie powierzchni. Ponadto pokryte odpowiednim systemem jest odporne na regularne mycie z użyciem chemikaliów.

Cena:

  • Wydajność: 25 - 30 m2/l
  • Cena za m2 - od 3,00 zł netto
Podkład pod gładkie podłoża

Aplikacja Super Spoiwa 3333:

Spoiwo malarskie

1. Wyczyść nawierzchnię

Spoiwo malarskie

2. Połącz oba składniki

Spoiwo malarskie

3. Ostrożnie wymieszaj

Spoiwo malarskie

4. Nałóż na nawierzchnię

Emisja LZO

Spoiwo malarskie RO 3333

Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO/VOC) - 8 g/l

Informacja o poziomie emisji oparów (LZO/VOC) podczas aplikacji i do czasu pełnego utwardzenia farby.
Poziomy emisji od A+ (bardzo niski) do C (wysoki).
Dodatkowe informacje na temat Lotnych Związków Organicznych.

Najczęściej zadawane pytania dot. spoiwa malarskiego RO 3333

Jaki jest zalecany sposób przygotowania posadzki?

Dla najlepszych efektów, przed aplikacją zalecane jest przeszlifowanie posadzki. Poprzez szlifowanie pozbywamy się luźnych elementów podłoża, mleczka cementowego, otwieramy pory w posadzce.

Jest to kluczowy proces dla zapewnienia dobrego przylegania podkładu epoksydowego, dlatego też zalecamy wynajęcie szlifierki do posadzek. Wypożyczalnie sprzętu budowlanego oferują takie urządzenia w cenie około 100 zł za dobę.

Czy grunt RO 3333 można stosować na posadzki utwardzane powierzchniowo?

Super Spoiwo RO 3333 przeznaczone jest do aplikacji na zwarte, nieporowate materiały, takie jak płytki, zacierany mechanicznie beton oraz inne gładkie powierzchnie. Zapewnia doskonałą przyczepność do tych podłoży.

Jednak RO 3333 NIE zapewnia dobrej przyczepności w przypadku posadzek utwardzanych powierzchniowo.

Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo (DST - dry shake topping / utwardzane korundem / utwardzane krzemianami) wykonuje się za pomocą wcierania metodą mechaniczną utwardzacza w postaci suchej posypki (mieszanki cementu, twardych wypełniaczy mineralnych i domieszek). Zatarta posypka tworzy gładką powierzchnię o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp. Powłoki malarskie i lakiernicze posiadają bardzo słabą przyczepność do betonów utwardzanych powierzchniowo.

W przypadku aplikacji na tego typu podłoża, przed aplikacją gruntu RO 3333, beton należy ześrutować lub dogłębnie zeszlifować, celem całkowitego pozbycia się utwardzenia powierzchniowego. Dopiero następnie można aplikować grunt RO 3333.

Charakterystyka Spoiwa malarskiego 3333:

System Spoiwo malarskie 3333
Czas schnięcia przy 20°C i 50% wilgotności:  
- do dotyku: 6 h
- dla ponownego przemalowania: 16 h (dla szybszej aplikacji sprawdź: Super spoiwo 3366)
Odporność na temperaturę: 150oC (w środowisku suchym)
Podłoża: płytki, mechanicznie zacierany nieporowaty beton oraz inne zwarte materiały,
metale nieżelazne w tym: stal nierdzewna, aluminium, nowa ocynkowana ogniowo stal,
tworzywa termoplastyczne, zbrojone włókna poliestrowe lub epoksydowe
Zawartość LZO/VOC: max 8 g/l
Wykończenie: satyna
Wydajność: 25 - 30 m2/l
Zakup: skontaktuj się
kup online
Farby do płytek na posadzce

Dokładnie wymieszać obydwa komponenty przed zmieszaniem ich ze sobą. Mieszać metodą wytrząsania lub mieszadłem wolnoobrotowym. Proporcja mieszania: baza: aktywator = przygotowane fabrycznie objętości. Czas stosowania: 2 godziny w 20°C ; po 2 godzinach materiał nie nadaje się do użycia (zostaje utwardzony).

Pędzel: rozcieńczać 20% obj. wodą. Stosować pędzle z długiego, naturalnego/syntetycznego włosia. Sprawdzić grubość na mokro, unikać nakładania zbyt grubej warstwy preparatu.

Wałek: rozcieńczać 20% obj. wodą. Stosować wałki z krótkim włosiem moherowym lub welwetowym sprawdzić grubość warstwy mokrej, unikać nadmiernej grubości.

Natrysk powietrzny: rozcieńczać do 20% obj. wodą, średnica dyszy 1,2 ÷ 2,0 mm, ciśnienie rozpylania: 2 ÷ 4 atm. sprawdzić grubość warstwy mokrej, unikać nadmiernej grubości.

Czyszczenie: czyścić natychmiast po aplikacji gorącą wodą z mydłem. Jeśli materiał malarski wysechł, użyć mieszaniny acetonu z ksylenem. Stosować raczej pędzle i/lub wałki.

Przygotowanie powłoki:
Usunąć tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia z powierzchni środkiem do odłuszczania ND 14 lub parą pod wysokim ciśnieniem, używając odpowiednich detergentów. Nowy beton powinien być sezonowany i suszony przed nakładaniem powłok przez co najmniej 30 dni. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i może być lekko zawilgocona.