Środki do usuwania farb z drewna, metalu, betonu - testy

Przedstawiamy wyniki z przeprowadzonych testów 6 środków do usuwania farb. Testom poddaliśmy środki: Scalpex NW, RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Fluxaf Pro, Fluxaf Super oraz popularny środek dostępny w sklepach.

Testom zostały poddane różnego rodzaju farby (alkidy, akryle, epoksydy itp), na zróżnicowanym podłożu (drewno, stal, beton). Próbki zostały pokryte środkami do usuwania farb, a następnie sprawdzaliśmy po 5, 10, 15 minutach itd., czy dany środek dokonał odspojenia lub rozpuszczenia powłoki farby.

Testy przeprowadzilśmy na zróżnicowanych farbach, na zróżnicowanych podłożach. Jednak farba każdego producenta może mieć inną odporność chemiczną. Ogólną zasadą jest fakt, że łatwiej usuwa się farbę z gładkich podłoży (np. stal, płytki), niż z porowatych (np. ręcznie zacierany beton). Dlatego przy podejmowaniu decyzji, zawsze zalecamy przeprowadzenie próby na danym konrkretnym elemencie.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami.

Usuwanie farby alkidowo-poliuretanowej z metalu

Usuwanie farb alkidowo-poliuretanowych

Usuwanie farby z metalu pokrytego farbą alkidowo-poliuretanową. Zdjęcie próbek bez nałożenia preparatów.

Środki w kolejności od góry, od lewej strony:
Pierwsza próbka: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper
Druga próbka: Scalpex NW, Fluxaf Pro
Trzecia próbka: Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Preparat do usuwania farby alkidowo-poliuretanowej

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 5 min. od nałożenia preparatów.

W przypadku farby akidowo-poliuetanowej najlepiej poradziły sobie środki Scalpex NW, RD-Decap Eco oraz Green Paint Stripper, które nie potrzebowały więcej czasu, niż 5 min., aby odspoić warstwy powłoki malarskiej. Trochę gorzej, lecz w bardzo dobrym stopniu z zadaniem poradził sobie preparat Fluxaf Pro. Fluxaf Super oraz popularny usuwacz do farb potrzebowały jednak nieco więcej czasu.

Środek do usuwania farby alkidowo-poliuretanowej

Dwa najsłabsze produkty w tym zadaniu ostatecznie poradziły sobie z usunięciem farby alkidowo-poliuretanowej po 10 min. od nalożenia preparatów na powierzchnię.

Usuwanie farby akrylowej

Usuwanie farb akrylowych

Usuwanie farby z próbki pokrytej farbą akrylową. Efekt działania środków na powierzchni po 5 min. od nałożenia.

Środki w kolejności od lewej strony: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW, Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Preparat do usuwania farby akrylowej

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 5 min. od nałożenia preparatów.

W przypadku farby akrylowej bardzo szybko farbę usuwały środki Scalpex NW, RD-Decap Eco oraz Green Paint Stripper. Środki te już po 5 min. odspoiły praktycznie całą pokrytą powierzchnię. Nieznacznie gorszy okazał się również środek Fluxaf Pro. Pozostałe preparaty w tym czasie nie poradziły sobie z odspojeniem farby akrylowej, jednak po odczekaniu kolejnych 15 min. zaczynały powoli reagować.

Usuwanie farby alkidowej/ftalowej z drewna

Usuwanie farb alkidowych

Usuwanie farb z drewnianych próbek pokrytych farbą alkidową. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od góry, od lewej strony:
Pierwsza próbka: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper
Druga próbka: Scalpex NW, Fluxaf Pro
Trzecia próbka: Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Preparat do usuwania farby alkidowej

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 10 min. od nałożenia preparatów.

Podczas usuwania farby alkidowej najlepiej poradził sobie środek RD-Decap Eco, który bardzo dobrze rozpuścił farbę alkidową i już po 10 min. umożliwił usunięcie prawie całej powłoki farby z aplikowanej powierzchni. Nieznacznie słabiej zadziałały środki Green Paint Stripper oraz Scalpex NW. Scalpex NW w ciągu 10 min. odspoił górną powłokę farby, jednak nie rozpuścił w pełni powłoki przylegającej do drewna.

Pozostałe preparaty w ciągu 10 min. odspoiły tylko część wierzchniej warstwy farby. Jednak po odczekaniu kolejnych kilkunastu minut zaczynały powoli reagować. W przypadku usuwania farby z drewna rekomendujemy użycie preparatu RD-Decap Eco.

Usuwanie farby epoksydowej z posdzki betonowej

Środek do usuwania farby poliuretanowej wodorozcieńczalnej

Usuwanie farby epoksydowej z posadzki betonowej. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od lewej strony: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW, Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Usuwanie farb poliuretanowych

Efekt działania środków na powierzchni po 15 min. od nałożenia.

Środki do usuwania farb poliuretanowych

Efekt działania środków na powierzchni po 45 min. od nałożenia.

Preparaty do usuwania farb poliuretanowych

Efekt działania środków na powierzchni po około 18 godz. od nałożenia.

Preparaty do usuwania farb poliuretanowych

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po około 18 godz. od nałożenia preparatów.

Najlepiej poradziły sobie preparaty Scalpex NW, RD-Decap Eco. Zdołały odspoić farbę epoksydową od gładkiej posadzki betonowej. Słabiej w teście wypadły Green Paint Stripper oraz Fluxaf Pro. Tylko częściowo odspoiły farbę epoksydową. Pozostałe preparaty zdołały usunąć zaledwie znikomą część farby.

Usuwanie farby epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej, chemoodpornej

Usuwanie farb epoksydowych bezrozpuszczalnikowych

Usuwanie farb z próbek pokrytych chemoodporną, bezrozpuszczalnikową farbą epoksydową ProFloor Plus. Zdjęcie próbek bez nałożenia preparatów.

Środki w kolejności od lewej strony:
Pierwsza próbka: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW
Druga próbka: Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Środki do usuwania farby epoksydowej bezrozpuszczalnikowej

Efekt działania preparatów na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Preparaty do usuwania farby epoksydowej bezrozpuszczalnikowej

Efekt działania preparatów na powierzchni po 1 godz. od nałożenia.

Preparaty do usuwania farb epoksydowych bezrozpuszczalnikowych

Efekt działania preparatów na powierzchni po 4 godz. od nałożenia.

Środki do usuwania farb epoksydowych bezrozpuszczalnikowych

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 24 godz. od nałożenia preparatów.

W przypadku farby epoksydowej - bezrozpuszczalnikowej, najwięcej powłoki udało się odspoić za pomocą preparatu Scalpex NW. Jednak nawet ten środek w przeciągu 24 h (sic) nie zdołał odspoić w pełni farby od podłoża. Mniej skutecznie zadziałały na powierzchni środki Green Paint Stripper, RD-Decap Eco oraz Fluxaf Pro. Reszta preparatów nie zdołała sobie poradzić z usunięciem farby epoksydowej ProFloor Plus.

Usuwanie farby elastomerowej

Środek do usuwania elastomerów c5m

Usuwanie farby z próbek pokrytych elastomerem. Efekt działania środków na powierzchni po 5 min. od nałożenia.

Środki w kolejności od góry, od lewej strony:
Pierwsza próbka: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper
Druga próbka: Scalpex NW, Fluxaf Pro
Trzecia próbka: Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

W przypadku elastomeru najlepiej wypadły środki Scalpex NW, RD-Decap Eco oraz Green Paint Stripper, które w porównywalnym stopniu zdołały usunąć zaaplikowaną powłokę malarską.

Usuwanie żywicy poliasparginowej

Usuwanie farb poliasparginowych

Usuwanie farby z próbki pokrytej żywicą poliasparginową. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od lewej strony: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW, Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Preparat do usuwania żywicy poliasparginowej

Efekt działania preparatów na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Środki do usuwania farby poliasparginowej

Efekt działania preparatów na powierzchni po 15 min. od nałożenia.

Po zeskrobaniu części powierzchni z każdego z aplikowanych preparatów możemy zauważyć, że preparaty potrzebują jeszcze trochę czasu, aby zaczęły porządnie działać.

Środki do usuwania żywicy poliasparginowej

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 30 min. od nałożenia preparatów do usuwania farb. W przypadku żywicy poliasparginowej najlepiej poradziły sobie środki Scalpex NW, RD-Decap Eco oraz Green Paint Stripper, które nie dość, że zdołały usunąć z powierchni największą część farby, to również usunęły farbę do samego podłoża. Trochę gorzej poradził sobie preparat Fluxaf Pro. Natomiast pozostałe preparaty zdołały usunąć w tym czasie zaledwie część wierzchniej warstwy. Dododatkowo po pozostawieniu pozostałych środków do usuwania farb na dłuższy okres nadal nie uzyskaliśmy pełnego odspojenia powłoki farby.

Usuwanie farby epoksydowej, rozpuszczalnikowej ze stali

Usuwanie farb epoksydowych rozpuszczalnikowych

Usuwanie farb z próbek metalowych pokrytych rozpuszczalnikową farbą epoksydową. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od góry, od lewej strony:
Pierwsza próbka: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper
Druga próbka: Scalpex NW, Fluxaf Pro
Trzecia próbka: Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Środek do usuwania farb epoksydowych rozpuszczalnikowych

Efekt działania środków na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Preparat do usuwania farb epoksydowych rozpuszczalnikowych

Efekt działania środków na powierzchni po 1 godz. od nałożenia.

Środki do usuwania farby epoksydowej rozpuszczalnikowej

Efekt działania środków na powierzchni po 3 godz. od nałożenia.

Dopiero po 3 godz. od nałożenia preparatów na powierzchnię środki Scalpex NW, RD-Decap Eco oraz Green Paint Stripper zaczęły w pełni działać. Jednak należy zauważyć, iż w pełni odspoiły powłokę malarską. Dla pozostałych preparatów rozpuszczalnikowy epoksyd był jednak zbyt mocny.

Usuwanie farby poliuretanowej, rozpuszczalnikowej

W przypadku rozpuszczalnikowej farby poliuretanowej przedstawiamy zdjęcia z dwóch testów, wykonanych przy użyciu próbek pokrytych dwoma różnymi produktami. W jednym przypadku oferowane środki do usuwania farb poradziły sobie z usunięciem powłoki bez najmniejszego problemu, jednak w drugim przypadku ich działanie okazało się dosyć ograniczone. Na działanie preparatów do usuwania farb wpływa wiele czynników, m. in. grubość powłoki, którą chcemy usunąć, jej wiek itp. Wyraźny wpływ ma także sam produkt. Farby poliuretanowe różnych producentów mogą mieć różną odporność chemiczną. W związku z tym, w przypadku dwuskładnikowych farb oraz powłok malarskich zawsze rekomendujemy przeprowadzenie próby.

Usuwanie farby poliuretanowej, rozpuszczalnikowej PU Floor

Usuwanie farby poliuretanowej

Usuwanie farb z próbek pokrytych rozpuszcalnikową farbą poliuretanową. Efekt działania środków na powierzchni po 5 min. od nałożenia.

Środki w kolejności od lewej strony:
Pierwsza próbka: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW
Druga próbka: Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Środek do usuwania farby poliuretanowej

Efekt działania środków na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Preparat do usuwania farby poliuretanowej

Efekt działania środków na powierzchni po 15 min. od nałożenia.

W przypadku rozpuszczalnikowej farby poliuretanowej środki Scalpex NW, RD-Decap Eco oraz Green Paint Stripper już po 15 min. zdołały odspoić zaaplikowaną farbę. Pozostałe środki nie zdołały usunąć powłoki z powierzchni.

Usuwanie farby poliuretanowej, rozpuszczalnikowej, chemoodpornej P101

Usuwanie farby poliuretanowej rozpuszczalnikowej

Usuwanie farb z próbek pokrytych rozpuszczalnikową farbą poliuretanową. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od lewej strony:
Pierwsza próbka: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW
Druga próbka: Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Środek do usuwania farby poliuretanowej rozpuszczalnikowej

Efekt działania środków na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Preparat do usuwania farby poliuretanowej rozpuszczalnikowej

Efekt działania środków na powierzchni po 1 godz. od nałożenia.

Środki do usuwania farby poliuretanowej rozpuszczalnikowej

Efekt działania środków na powierzchni po 4 godz. od nałożenia.

Preparaty do usuwania farby poliuretanowej rozpuszczalnikowej

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 24 godz. od nałożenia preparatów.

W przypadku chemoodpornej farby poliuretanowej P101 najwięcej powłoki udało się odspoić za pomocą preparatu Scalpex NW. Jednak nawet ten środek w przeciągu 24h (sic) nie zdołał odspoić w pełni farby od podłoża. Słabiej farbę usunął preparat RD-Decap Eco, natomiast pozostałe środki praktycznie nie naruszyły powierzchni.

Usuwanie farby epoksydowej, wodorozcieńczalnej

W przypadku wodorozcieńczalnej farby epoksydowej przedstawiamy zdjęcia z dwóch testów, wykonanych przy użyciu próbek pokrytych dwoma różnymi produktami. W jednym przypadku oferowane środki do usuwania farb poradziły sobie z usunięciem powłoki bez najmniejszego problemu, w drugim przypadku ich działanie okazało się dosyć ograniczone. Na działanie preparatów do usuwania farb wpływa wiele czynników, m. in. grubość powłoki, którą chcemy usunąć, jej wiek itp. Wyraźny wpływ ma także sam produkt. Farby epoksydowe różnych producentów mogą mieć różną odporność chemiczną. W związku z tym, w przypadku dwuskładnikowych farb oraz powłok malarskich zawsze rekomendujemy przeprowadzenie próby.

Usuwanie farby epoksydowej, wodorozcieńczalnej #1

Usuwanie farby epoksydowej wodorozcieńczalnej

Usuwanie farb z próbek pokrytych wodorozcieńczalną farbą epoksydową. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od lewej strony: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW, Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Środek do usuwania farby epoksydowej wodorozcieńczalnej

Efekt działania środków na powierzchni po 5 min. od nałożenia.

Preparat do usuwania farby epoksydowej wodorozcieńczalnej

Efekt działania środków na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Usuwanie farb epoksydowych wodorozcieńczalnych

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 15 min. od nałożenia preparatów.

W tym przypadku środki poradziły sobie z usunięciem powłoki. Najlepiej poradziły sobie preparaty Scalpex NW, RD-Decap Eco, Green Paint Stripper i Fluxaf Pro. Zdołały usunąć największą część zaaplikowanej powierzchni. Pozostałe środki nie zdołały sobie poradzić z zadaniem.

Usuwanie farby epoksydowej, wodorozcieńczalnej #2

Środek do usuwania farb epoksydowych

Usuwanie farb z próbek pokrytych wodorozcieńczalną farbą epoksydową. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od lewej strony: RD-Decap Eco, Green Paint Stripper, Scalpex NW, Fluxaf Pro, Fluxaf Super, popularny środek do usuwania farb.

Preparat do usuwania farb epoksydowych

Efekt działania środków na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Środki do usuwania farb epoksydowych

Efekt działania środków na powierzchni po 1 godz. od nałożenia.

Preparaty do usuwania farb epoksydowych

Efekt działania środków na powierzchni po 4 godz. od nałożenia.

W tym przypadku żaden z preparatów nie zdołał usunąć farby z powierzchni.

Usuwanie farby poliuretanowej, wodorozcieńczalnej

Usuwanie farby poliuretanowej wodorozcieńczalnej

Usuwanie farb z próbek pokrytych wodorozcieńczalną farbą poliuretanową. Efekt działania środków na powierzchni po kilku minutach od nałożenia.

Środki w kolejności od góry:
Próbka nr 1: RD-Decap Eco
Próbka nr 2: Green Paint Stripper
Próbka nr 3: Scalpex NW
Próbka nr 4: Fluxaf Pro
Próbka nr 5: Fluxaf Super
Próbka nr 6: popularny środek do usuwania farb.

Środek do usuwania farby poliuretanowej wodorozcieńczalnej

Efekt działania środków na powierzchni po 10 min. od nałożenia.

Usuwanie farb poliuretanowych

Efekt działania środków na powierzchni po 30 min. od nałożenia.

Środki do usuwania farb poliuretanowych

Efekt działania środków na powierzchni po 1 godz. od nałożenia.

Preparaty do usuwania farb poliuretanowych

Efekt po usunięciu farby z powierzchni po 2 godz. od nałożenia preparatów.

Najlepiej poradziły sobie preparaty Scalpex NW, RD-Decap Eco oraz Green Paint Stripper - zdołały usunąć największą część zaaplikowanej powierzchni. Trochę słabiej wypadł w teście środek Fluxaf Pro, natomiast pozostałe preparaty nie zdołały usunąć farby z powierzchni.

Preparaty do usuwania farb

Scalpex NW

Wysokowydajny preparat rozpuszczający w żelu. Bazuje na kombinacji częściowo biodegradowalnych rozpuszczalników, które nie są toksyczne oraz drażniące. Preparat nadaje się do usuwania wszelkich powłok bazujących na spoiwach organicznych. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku renowacji gładkich powierzchni, jak metal, ceramika itp.

Cena
Preparat do usuwania farby Scalpex NW

od 12,50 zł netto/m²
przy 300 ml/m²

Preparat do usuwania farby Scalpex NW

Opakowania

4 x 5 l
1003,68 zł brutto / 816,00 zł netto
5 l
258,30 zł brutto / 210,00 zł netto
0,75 l
59,90 zł brutto / 48,70 zł netto
500 ml spray
51,00 zł brutto / 41,46 zł netto

Zużycie

 • od 300 - 600 ml/m² , w zależności od rodzaju powierzchni

Green Paint Stripper

Skuteczny środek rozpuszczająco-odspajający w żelu. Nie zawiera chlorku metylenu, w 99% biodegradowalny - bardziej bezpieczny dla zdrowia oraz dla środowiska naturalnego. Preparat przeznaczony jest do usuwania wszelkiego rodzaju oleju, farb alkidowych, emulsyjnych, lakierów itp. z metalu, drewna i podłoży mineralnych.

Cena
Preparat do usuwania farby Green Paint Stripper

od 24,50 zł netto/m²

Preparat do usuwania farby Green Paint Stripper

Opakowania

10 l (4 x 2,5 l)
1205,40 zł brutto / 980,00 zł netto W zestawie taniej
6 szt. x 500 ml (spray)
430,50 zł brutto / 350,00 zł netto
2,5 l
311,80 zł brutto / 253,50 zł netto
1 szt. x 500 ml (spray)
75,50 zł brutto / 61,38 zł netto
0,75 l
107,50 zł brutto / 87,40 zł netto

Wydajność

 • 2 - 4 m²/l w zależności od rodzaju powierzchni

Szybki kontakt:


Dostawa:

 • Paczkomaty
  • 12,50 zł - płatność przelewem
  • 17,50 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Polski
  • od 15 zł - płatność przelewem
  • od 20 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Europy
  • od 119 zł - płatność przelewem

Dostawa kurierem InPost Dostawa kurierem UPS


Oddziały: