Farba do skorodowanych larsenów - antykorozyjne zabezpieczenie

Elastometal farba do grodzic

Farba do skorodowanych larsenów budowlanych Elastometal posiada wysokiej jakości pigmenty antykorozyjne, wysoką elastyczność (>200%) oraz możliwość aplikacji bezpośrednio na rdzę. Dzięki tworzeniu wodoszczelnej powłoki ograniczającej dostęp powietrza i wilgoci farba Elastometal doskonale zatrzymuje rozwój korozji na grodzicach.

Posiada dobrą odporność na niekorzystne warunki pogodowe oraz promieniowanie UV co zapobiega płowieniu koloru. Może być aplikowana jednocześnie na duże płaty stali, również skorodowanej. Elastometal to produkt jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny o niskiej zawartości LZO - łatwy w aplikacji. Formuła opiera się na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku. Jest to system wysokowytrzymały, grubopowłokowy, trwale elastyczny, odpowiedni do stosowania na mocno skorodowaną stal wystawioną na ciężkie warunki przemysłowe i morskie (do C5i/C5m).

Powłokę antykorozyjną Elastometal można używać jako nawierzchnię oraz jako farbę podkładową. Nie wymaga piaskowania powierzchni - jedynie minimalnego przygotowania powierzchni (St2 lub Sa2). Posiada doskonałą przyczepność do większości podłoży.

Zabezpieczenie antykorozyjne ścianek Larsena Ochrona antykorozyjna grodzic

Farba do larsenów Elastometal

Przedstawiamy podstawowe cechy farby do larsenów Elastometal. Poniższe właściwości sprawiają, że Elastometal to doskonały system renowacyjny.

Farba do larsenów wysokiej jakości

Doskonała ochrona
przed korozją

Unikalna formuła, pozwala na uzyskanie długoletniego zabezpieczenia (15 - 25 lat) w agresywnej atmosferze przemysłowej (C5 High).
Test solny 1440h+.

Wysoka elastyczność farby do larsenów

Bardzo wysoka elastyczność (>200%)

Odporna na drgania, ugięcia, uderzenia. Nie pęka i nie łuszczy się. Idealna na dachy, gdzie występuje kurczenie oraz rozkurczanie dużych powierzchni metalowych na skutek oddziaływań termicznych lub sprężystych.

Uszczelnienie larsenów

Właściwości uszczelniające

Farba tworzy nieprzepuszczalną powłokę dla wilgoci i powietrza. Zatrzymuje rozwój rdzy.

 • Piaskowanie nie jest wymagane - RD-Elastometal może być nakładany bezpośrednio na oczyszczone zardzewiałe podłoża lub dobrze przylegające stare powłoki malarskie, co wydatnie wpływa na zmniejszenie kosztów i czasu przestoju.
 • Przyczepność do zróżnicowanych podłoży - farba może być aplikowana bezpośrednio na skorodowaną i czystą stal, żeliwo, sezonowany ocynk, stare powłoki malarskie. W przypadku ocynku młodszego niż 1 rok, aluminium, stali nierdzewnej, miedzi oraz ołowiu zalecamy użyć gruntu na gładkie podłoża Multiprim.
 • Długoletnia żywotność - udowodniona w testach (CORI) wytrzymałość porównywalna z systemami cynkowymi, epoksydowymi, poliuretanowymi nakładanymi na niezardzewiałą stal. Możliwość uzyskania 10-letniej rękojmi na zabezpieczenie antykorozyjne*.
 • Trwałość w warunkach zewnętrznych - wysoka odporność na UV; bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne słoną wodę i większość substancji chemicznych znajdujących się atmosferze.
 • Odporność na temperaturę 80oC w suchym środowisku.
 • Łączy właściwości podkładu oraz nawierzchni - łatwy w użyciu jednoskładnikowy produkt antykorozyjny, który z reguły nie wymaga dodatkowych gruntów lub nawierzchni dla długotrwałej ochrony.
 • Przyjazna dla zdrowia i środowiska - farba do larsenów Elastometal jest wodorozcieńczalna, posiada niską zawartość substancji lotnych (8 g/l).
 • Farba niepalna, powłoka nierozprzestrzeniająca ognia - Elastometal jest niepalny podczas i po aplikacji. Raport Klasyfikacyjny ITB - Broof(t1) - PN-EN 13501-5:2016 metoda 1.
 • Suchy upadek nadmiernego rozprysku - Przy aplikacji napędem hydrodynamicznym, pracy na wysokich konstrukcjach, przy dobrych warunkach schnięcia nadmierny rozprysk farby RD-Elastometal zmienia się w suchy pył, zanim dotknie ziemi. Pomaga to ograniczyć ryzyko pomalowania okolicznych obiektów oraz ułatwia sprzątanie po zakończeniu pracy.
 • Wysoka tiksotropia - Nie zacieka, możliwe nakładanie w grubych warstwach, doskonałe pokrycie krawędzi.
Grodzice zabezpieczone przed korozją Powłoka antykorozyjna do ścian Larsena Zabezpieczanie grodzic metalowych

Test solny 1440 h - odporność farby Elastometal na rozwój korozji

Aplikując 350 mikrometrów farby do larsenów Elastometal na stal, także zardzewiałą, uzyskujemy jedną z najtrwalszych ochron przed korozją. Oczekiwana trwałość systemu to od 15 do 25 lat.

Trwałość porównywalna z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi lub cynkowaniem. Jednak aplikacja jest dużo łatwiejsza i tańsza. W przypadku farby do larsenów Elastometal nie jest wymagane wypiaskowanie podłoża. Wystarczy wyczyszczenie do stopnia St2 lub Sa2, najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej (więcej inf. patrz NZP).

Elastometal - farba do larsenów - test solny 1440 h

Test solny 1440 h - Elastometal
powłoka 350 μm

Po 1440 h testu solnego powłoka do larsenów Elastometal pozostaje nienaruszona. Nawet w okolicach nacięcia rdza nie rozwija się pod powłoką farby elastycznej Elastometal.

Cena
Farba do larsenów Elastometal

od 33,50 zł netto/m²
dla C5m

Farba do larsenów Elastometal

Opakowania

25 kg
1291,50 zł brutto / 1050,00 zł netto Wybrane kolory
25 kg
od 1353,00 zł brutto / 1100,00 zł netto
5 kg
od 309,96 zł brutto / 252,00 zł netto
1 kg
od 68,00 zł brutto / 55,28 zł netto

Kolor

Zużycie

 • aplikacja wałkiem/pędzlem 250 g/m² na warstwę
 • aplikacja napędem hydrodynamicznym 400 g/m² na warstwę

Wykończenie

 • satyna

Systemy antykorozyjne Elastometal

Elastometal to doskonały system dla zabezpieczania grodzic przed korozją. Możliwość aplikacji na rdzę, bez piaskowania bardzo obniża koszty przygotowania powierzchni. Aby powłoki były trwałe przez lata, należy aplikować je w odpowiedniej grubości. W przypadku systemów 350+ μm możliwe jest uzyskanie 10-letniej rękojmi na zabezpieczenie antykorozyjne*.

Obydwa poniższe systemy zapewniają bardzo dobrą ochronę antykorozyjną. Drugi proponowany system zapewnia bardziej estetyczne, łatwozmywalne wykończenie dzięki zastosowaniu Monoguard jako powłoki ostatecznej.

System antykorozyjny

Środowisko: System: Koszt:
do C3:
miejskie,
przemysłowe lekkie
sucha powłoka: 220+ μm

2 x 250 g/m2 Elastometal
od 21,00 zł netto za m2
do C4:
przemysłowe
sucha powłoka: 260+ μm

2 x 300 g/m2 Elastometal
od 25,00 zł netto za m2
do C5i; C5m:
agresywne przemysłowe
morskie
sucha powłoka: 350+ μm

2 x 400 g/m2 Elastometal
od 33,50 zł netto za m2

System antykorozyjny, łatwozmywalny

Środowisko: System: Koszt:
do C3:
miejskie,
przemysłowe lekkie
sucha powłoka: 130 μm + 60 μm

1 x 300 g Elastometal + 7 m2/l Monoguard
od 23,50 zł netto za m2
do C4:
przemysłowe
sucha powłoka: 130 μm + 85 μm

1 x 300 g Elastometal + 5 m2/l Monoguard
od 28,00 zł netto za m2
do C5i; C5m:
agresywne przemysłowe
morskie
sucha powłoka: 175 μm + 100 μm

1 x 400 g Elastometal + 4,5 m2/l Monoguard
od 34,00 zł netto za m2

Uwagi dot. miejsc szczególnie narażonych na korozję

Farbę do Larsenów budowlanych Elastometal należy dokładnie nałożyć wokół połączeń i na styku blach (w miejscach najbardziej narażone na korozję). Jeśli to możliwe, należy zastosować produkt również pod spodem łączeń blach.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas malowania części stali znajdujących się zaraz nad ziemią. Należy zadbać aby podczas procesu malowania kurz nie dostał się na stal. Należy w szczególności zadbać, aby przy ziemi nałożyć warstwę min. 350 mikrometrów, gdyż w tym miejscu powłoka będzie najbardziej narażona na korozję.

Farba antykorozyjna do grodzic

Przed i po aplikacji Elastometal

Dodatkowo przed aplikacją należy ściąć trawę, jeśli dotyka ona powierzchni grodzic. Wilgotna trawa może zaszkodzić przy aplikacji i utwardzaniu farby Elastometal.

Zalecamy wykonanie wykopu wzdłuż ściany Larsena. Taki wykop umożliwi dokładne pomalowanie ściany przy gruncie. Dzięki czemu ograniczymy ryzyko występowania korozji tuż nad powierzchnią ziemi.

Uwaga: Stal pomalowana i znajdująca się pod powierzchnią gruntu nie podlega ochronie z tyt. rękojmi. Gleby są często kwaśne lub alkaliczne, nasycone wodą. Elastometal nie jest dostatecznie odporny na tego rodzaju zastosowanie.

Przygotowanie ścian Larsena do aplikacji Elastometal

Karty, raporty, certyfikaty

Karty:

Certyfikaty:

 • Właściwości antykorozyjne:
  • Raport z testu CoRI - Coatings Research Institute - Limelette - Belgia ES-020611.b z 14.06.2002 - właściwości antykorozyjne, odporność chemiczna, na temperaturę etc.
 • Farba niepalna, powłoka nierozprzestrzeniająca ognia:
  • Raport Klasyfikacyjny ITB w zakresie odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego dachu pokrytego powłoką malarską RD-Elastometal zgodnie z PN-EN 13501-5:2016 metoda 1 klasyfikuje przekrycie dachowe jako nierozprzestrzeniające ogień (NRO). Układ dachowy z blachy stalowej o gr. 1 mm zabezpieczony niepalną powłoką RD-Elastometal (350 um) w ilości 800 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego - Broof(t1). Klasyfikacja reakcji na ogień zewnętrzny dla dachów jest również kryterium klasyfikacji elementów dachowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia. Zadeklarowana klasa reakcji na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1) klasyfikuje przekrycie dachowe jako nierozprzestrzeniające ogień (NRO), zgodnie z załącznikiem 3 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Certyfikat: wersja polska | wersja angielska).
  • Raport z testu Commercial Testing Company - Dalton - USA nr 04-12152 z 13.12.2004 - materiał niepalny
 • Inne właściwości:
Farba na grodzice Elastometal - karty, raporty, certyfikaty

Referencje - wybrane prace antykorozyjne 1000 m2+

Poniżej przedstawiamy skróconą, przykładową listę referencyjną konstrukcji zabezpieczonych farbą antykorozyjną Elastometal.

Pełna lista referencyjna w wersji do pobrania jest dostępna tutaj. Elastometal - referencje zabezpieczenia antykorozyjnego

Polska
Miejsce Zabezpieczenie Powierzchnia [m2] Produkt Data
Jaworzno - Polska Konstrukcje stalowe 2 000 Elastometal 2020
Wasilków - Polska Dachy stalowe - zabezpieczenie antykorozyjne 2 500 Elastometal 2020
Dobczyce - Polska Dachy stalowe - antykorozja + uszczelnienie 2 000 Elastometal 2020
Mysłowice - Polska Konstrukcje stalowe 2 400 Elastometal 2019
Legnica - Polska Dachy stalowe - antykorozja + uszczelnienie 2 600 Elastometal + włóknina wzmacniająca 2018
Bełchatów - Polska Zbiorniki - płaszcze zewnętrzne 830 Elastometal + Metal Unicoat 2018
Bolechowo - Polska Dachy stalowe - antykorozja + uszczelnienie 2 500 Elastometal + włóknina wzmacniająca 2017
Lubawka - Polska Konstrukcje stalowe 2 200 Elastometal 2017-2019
Słupsk - Polska Elewacje - blachy powlekane 2 700 Elastometal + Metal Unicoat 2017
Warszawa - Polska Kontenery 2 000 Elastometal + Metal Unicoat 2016
Ozimek - Polska Larseny budowlane 4 500 Elastometal 2016
Warszawa - Polska Kontenery 2 000 Elastometal + Metal Unicoat 2016
Krosno - Polska Dachy stalowe - antykorozja 4 200 Elastometal + Metal Unicoat 2016
Mikołajów - Polska Konstrukcje stalowe 2 000 Elastometal 2015
Piaseczno k. Warszawy - Polska Dachy stalowe - antykorozja + uszczelnienie 3 400 Elastometal 2015
Poznań - Polska Dachy stalowe - antykorozja + uszczelnienie 3 800 Elastometal 2015
Starachowice - Polska Dachy stalowe - antykorozja 1 000 Elastometal 2015
Warszawa - Polska Dachy stalowe - antykorozja + uszczelnienie 1 400 Elastometal + włóknina wzmacniająca 2014
Rzeszów - Polska Dachy stalowe - antykorozja + uszczelnienie 2 500 Elastometal + włóknina wzmacniająca 2013
Nowy Tomyśl - Polska Dachy stalowe - antykorozja 2 000 Elastometal 2011
Świat
Inwestor Miejsce Zabezpieczenie Powierzchnia [m2] Produkt Data
Halatra - Houthalen Helchteren - Belgia Okładziny metalowe 3 000 Elastometal + Metal Unicoat 2007
Carlsberg Dania Stalowy most 3 500 Elastometal 2006
Mitsubishi Material LTD Gifu Prefecture - Japonia Stalowe maszty 3 400 Elastometal 2005
Stadion Yankee Nowy Jork - USA Dachy stalowe 7 000 Elastometal 2005
Canon LTD Ibaraki - Japonia Metalowe ściany - dachy 5 400 Elastometal 2004

Elastometal jako powłoka antykorozyjna i uszczelniająca

Farba antykorozyjna Elastometal pozostaje bardzo elastyczna po wyschnięciu. Ta szczególna cecha pozwala na podążanie powłoki za deformacjami metalowego podłoża wynikającymi ze zmian temperatury, także w obszarze łączeń blach. Dzięki temu Elastometal wraz z włókniną wzmacniającą tworzy wodoszczelną, wysoce elastyczną (> 200%), trwałą (15 - 25 lat), bezspoinową membranę. Wszelkie informacje na temat uszczelniania dachów metalowych znajdą Państwo na poniższej stronie.

Farba uszczelniająca antykorozyjna Powłoka prosto na rdzę Antykorozyjna farba uszczelniająca Trwała farba antykorozyjna

Uszczelnienie dachu z tzw. płyty obornickiej - Poznań: czyszczenie + nałożenie włókniny wzmacniającej na łączenia płyt i miejsca przedziurawione + aplikacja pędzlem 1,5 kg Elastometal na miejsca uszczelniane + malowanie całego dachu napędem hydrodynamicznym 500-800 g Elastometal na m2.

Uwagi dot. aplikacji:

Narzędzia:

 • Aplikacja wałkiem lub pędzlem - Elastometal jest bardzo gęstą farbą i tworzy fakturę przy aplikacji wałkiem lub pędzlem. Więcej informacji - patrz NZP.

Pędzle profesjonalne do farb
 • Aplikacja napędem hydrodynamicznym - umożliwia uzyskanie estetycznego wykończenia i szybką aplikację powłoki antykorozyjnej.
Napęd hydrodynamiczny

Elastometal vs. systemy epoksydowo-poliuretanowe

Trwałość farby antykorozyjnej Elastometal jest porównywalna z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi lub cynkowaniem. Jednak aplikacja jest dużo łatwiejsza i tańsza.

Farba antykorozyjna Elastometal vs farby epoksydowe

Szybkość aplikacji - aplikacja w 1-2 dni

Elastometal: Systemy epoksydowe / poliuretanowe:
system 2 powłokowy system 3 powłokowy
prosto na rdzę wymagane piaskowanie

Łatwość aplikacji

Elastometal: Systemy epoksydowe / poliuretanowe:
podkład i nawierzchnia w jednym podkład, międzywarstwa, nawierzchnia
jednoskładnikowy = brak strat farby wymagane mieszanie składnika A i B
Emisja LZO

Profesjonalna farba na skorodowane Larseny Elastometal

Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO/VOC) - 8 g/l

Informacja o poziomie emisji oparów (LZO/VOC) podczas aplikacji i do czasu pełnego utwardzenia farby.
Poziomy emisji od A+ (bardzo niski) do C (wysoki).
Dodatkowe informacje na temat Lotnych Związków Organicznych.
LEED

Niskoemisyjne materiały dla budynków poddanych certyfikacji LEED

Produkt spełnia wymagania LEED 2009 i LEED v4 w zakresie zawartości lotnych związków organicznych.

Produkt nie został przebadany zgodnie z LEED v4 w zakresie emisji lotnych związków organicznych po 28 dniach.

LEED

Najczęściej zadawane pytania dot. farby antykorozyjnej na skorodowane Larseny Elastometal:

Jak przygotować Larseny budowlane do malowania?

Należy przygotować podłoże do stopnia St2 lub Sa2. Na powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej rdzy lub zendry, luźnych powłok malarskich i obcych zanieczyszczeń. Podłoże można przygotować z użyciem narzędzi ręcznych (skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie), a następnie odtłuścić i spłukać wodą. Jednak najefektywniejszą metodą jest zmycie podłoża za pomocą myjki ciśnieniowej z rotacyjną dyszą pod ciśnieniem min. 300 bar. Użycie tego sposobu umożliwia usunięcie luźnej rdzy oraz luźnych powłok malarskich. Pozostawia podłoże czyste, stabilne, gotowe do malowania.

Pokazujemy tę technikę na odnawianym metalowym dachu, elewacji z blachy oraz dźwigu, aby wykazać jej skuteczność. Przed aplikacją farby podłoże musi dobrze wyschnąć.

Aplikacja farby antykorozyjnej na grodzice Elastometal za pomocą pędzla

Elastometal ze względu na swoją wysoką gęstość przy aplikacji pędzlem/wałkiem pozostawia trochę nierówną powierzchnię (ślady zaciągnięć pędzla). Efekt niewidoczny z kilku metrów. Jeżeli wymagane jest uzyskanie gładkiej powłoki, należy nakładać Elastometal za pomocą napędu hydrodynamicznego lub wymiennie użyć farby Monoguard.

Rynna pomalowana farbą antykorozyjną Elastometal

Farba antykorozyjna Elastometal aplikowana za pomocą pędzla.

Jakim napędem hydrodynamicznym można nakładać farbę Elastometal?

Przy aplikacji farby Elastometal sprawdzają się:

 • Graco St-max II 595 PC PRO nr 17C381 przy aplikacji 1 pistoletem,
 • Graco ULTRA MAX II 795 STANDARD przy aplikacji 2 pistoletami.

Parametry techniczne Graco St-max 595 PC PRO nr 17C381:

 • możliwość pracy tylko z 1 pistoletem,
 • max. ciśnienie pacy: 227 bar,
 • przepływ materiału w l/min: 2,6,
 • maksymalny rozmiar dyszy: 0,027",
 • silnik bezszczotkowy,
 • masa: 33 kg.

Parametry techniczne Graco ULTRA MAX II 795 STANDARD:

 • możliwość pracy z 2 pistoletami,
 • max. ciśnienie pacy: 230 bar,
 • przepływ materiału w l/min: 3,6,
 • maksymalny rozmiar dyszy przy 1 pistolecie: 0,033"; na 2 pistolety: 0,021",
 • silnik bezszczotkowy,
 • masa: 45 kg.

Jakiej dyszy używać do aplikacji farby Elastometal?

Do aplikacji farby Elastometal zalecamy:

 • dysza 17 dla wykonawców znających produkt,
 • dysza 15 dla wykonawców zaczynających pracować na produkcie.

Dla osób nie znających produktu zalecamy mniejszą dyszę, aby przy pierwszych pracach nie mieć dużych strat materiału.

Dlaczego na puszce napisane jest, że farby jest tylko 0,99 kg, 0,97 kg lub 0,93 kg?

Na łączną wagę farby składa się waga bazy i waga pigmentu.

 • Waga bazy dla opakowania 1 kg to odpowiednio: baza A 0,99 kg, baza B 0,97 kg, baza C 0,93 kg.
 • Waga pigmentu dla opakowania 1 kg:
  • w przypadku kolorów jasnych (baza A i B) dodawane jest ok. 1 - 5% pigmentu,
  • w przypadku kolorów ciemnych (baza C) dodawane jest ok. 5 - 10% pigmentu.

Łączna waga jest zależna od koloru, jednak jest bardzo zbliżona do 1 kg.

Dokładną wagę opakowania 1 kg w zależności od koloru prezentujemy w tabeli zamieszczonej obok/poniżej.

Waga opakowań 5 kg i 25 kg różni się analogicznie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Charakterystyka farby na mosty i słupy wysokiego napięcia Elastometal:

System Profesjonalna farba antykorozyjna Elastometal
Czas schnięcia:  
- do dotyku: 3 h
- do ponownego malowania: po 6 h
Odporność na temperaturę: 80oC (chwilowo 90oC)
Podłoża: żeliwo, stal, miedź, aluminium oraz powierzchnie galwanizowane
Zawartość LZO/VOC: max 8 g/l
Zużycie teoretyczne: 250 - 400 g/m2 na warstwę w zależności od metody aplikacji
(400 g/m2 przy warstwie o grubości 180 µm)
Połysk: satynowy
Zakup: skontaktuj się
kup online

* 10-letnia rękojmia na zabezpieczenie antykorozyjne wydawana jest przez producenta farby firmę RD-Coatings i firmę wykonującą prace malarskie. Celem uzyskania rękojmi prace muszą podlegać kontroli przez firmę RD-Coatings. Prace muszą zostać wykonane przez zatwierdzonego wykonawcę zgodnie z procedurami dotyczącymi 10-letniej rękojmi RD-Coatings.

Szybki kontakt:


Dostawa:

 • Paczkomaty
  • 12,50 zł - płatność przelewem
  • 17,50 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Polski
  • od 15 zł - płatność przelewem
  • od 20 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Europy
  • od 119 zł - płatność przelewem

Dostawa kurierem InPost Dostawa kurierem UPS


Oddziały: