Farba na podwozie - antykorozyjne zabezpieczenie

Elastometal farba elastyczna do podwozia

Farba do podwozia Elastometal to posiadająca wysokiej jakości pigmenty antykorozyjne farba mogąca być aplikowana bezpośrednio na rdzę. Elastometal dzięki wysokiej elastyczności (>200%) oraz odporności na uszkodzenia doskonale nadaje się do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi - podąża za ruchami podłoża, nie pęka oraz jest odporna na uderzenia np. żwiru lub kamieni na drodze.

Farba do zabezpieczania podwozia Elastometal jest bardzo gęsta, dzięki czemu może być nakładana w bardzo grubych warstwach. Tak stworzona powłoka jest wodoszczelna, ogranicza dostęp powietrza i wilgoci, dzięki czemu doskonale zatrzymuje rozwój korozji na podwoziu samochodu.
Posiada odporność na temperaturę 80oC w suchym środowisku.

Wodoodporna farba Elastometal do podwozia posiada dobrą odporność na niekorzystne warunki pogodowe. Produkt jest wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, o niskiej zawartości LZO - łatwy w aplikacji. Formuła opiera się na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku.

Farba elastyczna na podwozia Elastometal

Jest to system wysokowytrzymały, grubopowłokowy, trwale elastyczny, odpowiedni do stosowania na mocno skorodowaną stal wystawioną na ciężkie warunki przemysłowe i morskie (do C5i/C5m).

Farbę do zabezpieczania podwozia Elastometal można używać jako nawierzchnię oraz jako podkład. Nie wymaga piaskowania powierzchni - jedynie minimalnego przygotowania powierzchni (St2 lub Sa2). Posiada doskonałą przyczepność do większości podłoży. Ponadto farba jest niepalna i nierozprzestrzenia ognia "EN 13501".

Farba do zabezpieczania skorodowanego podwozia - doskonała ochrona przed korozją

Przedstawiamy podstawowe cechy farby do podwozia Elastometal odróżniające ją od innych farb antykorozyjnych.

Farba do podwozia wysokiej jakości

Doskonała ochrona
przed korozją

Unikalna formuła, pozwala na uzyskanie długoletniego zabezpieczenia w agresywnej atmosferze przemysłowej (C5 High).
Test solny 1440h+.

Wysoka elastyczność farby do podwozia

Bardzo wysoka elastyczność (>200%)

Odporna na drgania, ugięcia, uderzenia. Nie pęka i nie łuszczy się. Idealna na dachy, gdzie występuje kurczenie oraz rozkurczanie dużych powierzchni metalowych na skutek oddziaływań termicznych lub sprężystych.

Uszczelnienie podwozia

Właściwości uszczelniające

Farba tworzy nieprzepuszczalną powłokę dla wilgoci i powietrza. Zatrzymuje rozwój rdzy.

 • Piaskowanie nie jest wymagane - RD-Elastometal może być nakładany bezpośrednio na oczyszczone zardzewiałe podłoża lub dobrze przylegające stare powłoki malarskie, co wydatnie wpływa na zmniejszenie kosztów i czasu przestoju.
 • Przyczepność do zróżnicowanych podłoży - farba może być aplikowana bezpośrednio na skorodowaną i czystą stal, żeliwo, sezonowany ocynk, stare powłoki malarskie. W przypadku ocynku młodszego niż 1 rok, aluminium, stali nierdzewnej, miedzi oraz ołowiu zalecamy użyć gruntu Multiprim.
 • Długoletnia żywotność - udowodniona w testach (CORI) wytrzymałość porównywalna z systemami cynkowymi, epoksydowymi, poliuretanowymi nakładanymi na niezardzewiałą stal. Możliwość uzyskania 10-letniej rękojmi na zabezpieczenie antykorozyjne*.
 • Trwałość w warunkach zewnętrznych - wysoka odporność na UV; bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne słoną wodę i większość substancji chemicznych znajdujących się atmosferze.
 • Odporność na temperaturę 80oC w suchym środowisku.
 • Łączy właściwości podkładu oraz nawierzchni - łatwy w użyciu jednoskładnikowy produkt antykorozyjny, który z reguły nie wymaga dodatkowych gruntów lub nawierzchni dla długotrwałej ochrony.
 • Przyjazna dla zdrowia i środowiska - farba do podwozia Elastometal jest wodorozcieńczalna, posiada niską zawartość substancji lotnych (8 g/l).
 • Farba niepalna, powłoka nierozprzestrzeniająca ognia - Elastometal jest niepalny podczas i po aplikacji. Raport Klasyfikacyjny ITB - Broof(t1) - PN-EN 13501-5:2016 metoda 1.
 • Suchy upadek nadmiernego rozprysku - Przy aplikacji napędem hydrodynamicznym, pracy na wysokich konstrukcjach, przy dobrych warunkach schnięcia nadmierny rozprysk farby RD-Elastometal zmienia się w suchy pył, zanim dotknie ziemi. Pomaga to ograniczyć ryzyko pomalowania okolicznych obiektów oraz ułatwia sprzątanie po zakończeniu pracy.
 • Wysoka tiksotropia - Nie zacieka, możliwe nakładanie w grubych warstwach, doskonałe pokrycie krawędzi.

Cena
Farba do podwozia Elastometal

od 34,00 zł netto/m²
dla C5m

Farba do podwozia Elastometal

Opakowania

25 kg
1291,50 zł brutto / 1050,00 zł netto Wybrane kolory
25 kg
od 1353,00 zł brutto / 1100,00 zł netto
5 kg
od 309,96 zł brutto / 252,00 zł netto
1 kg
od 68,00 zł brutto / 55,28 zł netto

Kolor

Zużycie

 • aplikacja wałkiem/pędzlem 250 g/m² na warstwę
 • aplikacja napędem hydrodynamicznym 400 g/m² na warstwę

Wykończenie

 • satyna

Systemy zabezpieczające podwozia przed rdzą Elastometal

Aby powłoka antykorozyjna była skuteczna, musi być szczelna i gruba, ale także elastyczna, dzięki czemu nie będzie pękać oraz uniemożliwi ponowny kontakt podwozia z wodą i powietrzem, przez co rdza nie będzie się rozwijać. Taką powłokę możemy także zastosować na istniejące ogniska rdzy, bez konieczności piaskowania – odcinając tlen i wodę od ogniska rdzy, zapobiegniemy jej dalszemu rozwojowi.

Elastometal to doskonały system dla zabezpieczania podwozia samochodowego przed korozją. Możliwość aplikacji na rdzę, bez piaskowania bardzo obniża koszty przygotowania powierzchni. Aby powłoki były trwałe przez lata, należy aplikować je w odpowiedniej grubości.

System antykorozyjny na czyste podwozie

Środowisko: System: Koszt:
do C5i; C5m:
agresywne przemysłowe
morskie
sucha powłoka: 350+ μm

3 x 270 g/m2 Elastometal
od 34,00 zł netto za m2

Aplikacja farby do podwozia Elastometal

1. Przygotowanie podwozia:

 • oczyścić mechanicznie (np. szczotką) powierzchnię ze wszelkiej luźnej korozji i luźnych powłok malarskich (do stopnia St2 lub Sa2),
 • zmyć ciepłą wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu,
 • bardzo dokładnie i obficie spłukać wodą – aby pozbyć się resztek detergentu, rozpuszczalników oraz kurzu,
 • pozwolić powierzchni wyschnąć,

Alternatywnie kurzu, luźnych powłok malarskich oraz luźnej rdzy i tłuszczu można pozbyć się poprzez bardzo dokładnie zmycie podłoża myjką ciśnieniową pod ciśnieniem min. 200 bar.

Farba odporna na uderzenia

Po aplikacji Elastometal

2. Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia:

Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać. Elastometal jest gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia. Farbę należy nanosić pędzlem w 3 warstwach przy zużyciu 270 g/m2. Przy nakładaniu farby należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca skorodowane oraz trudno dostępne, w których może się zatrzymywać woda.

Uwagi:

 • W przypadku wysokich temperatur produkt można rozcieńczyć maksymalnie do 3% wodą. Rozcieńczanie mocniejsze niż 3% osłabia właściwości antykorozyjne powłoki.
 • W wilgotnych i chłodnych warunkach zalecane jest odczekanie 24 godzin pomiędzy aplikacją kolejnych powłok. Wysychanie farby antykorozyjnej Elastometal zależy od temperatury, wilgotności i wiatru. W warunkach szybkiego schnięcia jest możliwe nałożenie dwóch powłok w jeden dzień - po upływie min. 3 godzin.

Karty, raporty, certyfikaty, testy

Karty:

Certyfikaty:

 • Właściwości antykorozyjne:
  • Raport z testu CoRI - Coatings Research Institute - Limelette - Belgia ES-020611.b z 14.06.2002 - właściwości antykorozyjne, odporność chemiczna, na temperaturę etc.
 • Farba niepalna, powłoka nierozprzestrzeniająca ognia:
  • Raport Klasyfikacyjny ITB w zakresie odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego dachu pokrytego powłoką malarską RD-Elastometal zgodnie z PN-EN 13501-5:2016 metoda 1 klasyfikuje przekrycie dachowe jako nierozprzestrzeniające ogień (NRO). Układ dachowy z blachy stalowej o gr. 1 mm zabezpieczony niepalną powłoką RD-Elastometal (350 um) w ilości 800 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego - Broof(t1). Klasyfikacja reakcji na ogień zewnętrzny dla dachów jest również kryterium klasyfikacji elementów dachowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia. Zadeklarowana klasa reakcji na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1) klasyfikuje przekrycie dachowe jako nierozprzestrzeniające ogień (NRO), zgodnie z załącznikiem 3 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Certyfikat: wersja polska | wersja angielska).
  • Raport z testu Commercial Testing Company - Dalton - USA nr 04-12152 z 13.12.2004 - materiał niepalny
 • Inne właściwości:
Farba do podwozia Elastometal - karty, raporty, certyfikaty

Test solny - odporność na rozwój rdzy:

Po 1440 h testu solnego farba do podwozia Elastometal pozostaje nienaruszona. Nawet w okolicach nacięcia rdza nie rozwija się pod powłoką farby.

Aplikując 350 mikrometrów farby Elastometal na stal, także zardzewiałą, uzyskujemy jedną z najtrwalszych ochron przed korozją.

Trwałość porównywalna z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi lub cynkowaniem. Jednak aplikacja jest dużo łatwiejsza i tańsza. W przypadku farby do podwozia Elastometal nie jest wymagane wypiaskowanie podłoża. Wystarczy wyczyszczenie do stopnia St2 lub Sa2, najlepiej za pomocą myjki ciśnieniowej (więcej inf. patrz NZP).

Elastometal - farba do podwozia - test solny 1440 h

Test solny 1440 h - Elastometal
powłoka 350 μm

Uwagi dot. aplikacji:

Narzędzia:

 • Aplikacja wałkiem lub pędzlem - Elastometal jest bardzo gęstą farbą i tworzy fakturę przy aplikacji wałkiem lub pędzlem. Więcej informacji - patrz NZP.

Pędzle profesjonalne do farb
 • Aplikacja napędem hydrodynamicznym - umożliwia uzyskanie estetycznego wykończenia i szybką aplikację powłoki antykorozyjnej.
Napęd hydrodynamiczny

Elastometal vs. systemy epoksydowo-poliuretanowe

Trwałość farby do podwozia Elastometal jest porównywalna z systemami epoksydowymi, poliuretanowymi lub cynkowaniem. Jednak aplikacja jest dużo łatwiejsza i tańsza.

Farba do podwozia Elastometal vs farby epoksydowe

Szybkość aplikacji - aplikacja w 1-2 dni

Elastometal: Systemy epoksydowe / poliuretanowe:
system 2 powłokowy system 3 powłokowy
prosto na rdzę wymagane piaskowanie

Łatwość aplikacji

Elastometal: Systemy epoksydowe / poliuretanowe:
podkład i nawierzchnia w jednym podkład, międzywarstwa, nawierzchnia
jednoskładnikowy = brak strat farby wymagane mieszanie składnika A i B
Emisja LZO

Farba na podwozia Elastometal

Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO/VOC) - 8 g/l

Informacja o poziomie emisji oparów (LZO/VOC) podczas aplikacji i do czasu pełnego utwardzenia farby.
Poziomy emisji od A+ (bardzo niski) do C (wysoki).
Dodatkowe informacje na temat Lotnych Związków Organicznych.
LEED

Niskoemisyjne materiały dla budynków poddanych certyfikacji LEED

Produkt spełnia wymagania LEED 2009 i LEED v4 w zakresie zawartości lotnych związków organicznych.

Produkt nie został przebadany zgodnie z LEED v4 w zakresie emisji lotnych związków organicznych po 28 dniach.

LEED

Najczęściej zadawane pytania dot. farby na podwozia Elastometal:

Jak przygotować podwozie do malowania?

Należy przygotować podłoże do stopnia St2 lub Sa2. Na powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej rdzy lub zendry, luźnych powłok malarskich i obcych zanieczyszczeń. Podłoże można przygotować z użyciem narzędzi ręcznych (skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie), a następnie odtłuścić i spłukać wodą. Jednak najefektywniejszą metodą jest zmycie podłoża za pomocą myjki ciśnieniowej z rotacyjną dyszą pod ciśnieniem min. 300 bar. Użycie tego sposobu umożliwia usunięcie luźnej rdzy oraz luźnych powłok malarskich. Pozostawia podłoże czyste, stabilne, gotowe do malowania.

Pokazujemy tę technikę na odnawianym metalowym dachu, elewacji z blachy oraz dźwigu, aby wykazać jej skuteczność. Przed aplikacją farby podłoże musi dobrze wyschnąć.

Aplikacja zabezpieczenia antykorozyjnego Elastometal za pomocą pędzla

Farba do podwozia Elastometal ze względu na swoją wysoką gęstość przy aplikacji pędzlem/wałkiem pozostawia trochę nierówną powierzchnię (ślady zaciągnięć pędzla). Efekt niewidoczny z kilku metrów. Jeżeli wymagane jest uzyskanie gładkiej powłoki, należy nakładać Elastometal za pomocą napędu hydrodynamicznego lub wymiennie użyć farby Monoguard.

Farba odporna na uderzenia Elastometal

Farba do podwozia Elastometal aplikowana za pomocą pędzla.

Jakim napędem hydrodynamicznym można nakładać farbę Elastometal?

Przy aplikacji farby Elastometal sprawdzają się:

 • Graco St-max II 595 PC PRO nr 17C381 przy aplikacji 1 pistoletem,
 • Graco ULTRA MAX II 795 STANDARD przy aplikacji 2 pistoletami.

Parametry techniczne Graco St-max 595 PC PRO nr 17C381:

 • możliwość pracy tylko z 1 pistoletem,
 • max. ciśnienie pacy: 227 bar,
 • przepływ materiału w l/min: 2,6,
 • maksymalny rozmiar dyszy: 0,027",
 • silnik bezszczotkowy,
 • masa: 33 kg.

Parametry techniczne Graco ULTRA MAX II 795 STANDARD:

 • możliwość pracy z 2 pistoletami,
 • max. ciśnienie pacy: 230 bar,
 • przepływ materiału w l/min: 3,6,
 • maksymalny rozmiar dyszy przy 1 pistolecie: 0,033"; na 2 pistolety: 0,021",
 • silnik bezszczotkowy,
 • masa: 45 kg.

Jakiej dyszy używać do aplikacji farby Elastometal?

Do aplikacji farby Elastometal zalecamy:

 • dysza 17 dla wykonawców znających produkt,
 • dysza 15 dla wykonawców zaczynających pracować na produkcie.

Dla osób nie znających produktu zalecamy mniejszą dyszę, aby przy pierwszych pracach nie mieć dużych strat materiału.

Dlaczego na puszce napisane jest, że farby jest tylko 0,99 kg, 0,97 kg lub 0,93 kg?

Na łączną wagę farby składa się waga bazy i waga pigmentu.

 • Waga bazy dla opakowania 1 kg to odpowiednio: baza A 0,99 kg, baza B 0,97 kg, baza C 0,93 kg.
 • Waga pigmentu dla opakowania 1 kg:
  • w przypadku kolorów jasnych (baza A i B) dodawane jest ok. 1 - 5% pigmentu,
  • w przypadku kolorów ciemnych (baza C) dodawane jest ok. 5 - 10% pigmentu.

Łączna waga jest zależna od koloru, jednak jest bardzo zbliżona do 1 kg.

Dokładną wagę opakowania 1 kg w zależności od koloru prezentujemy w tabeli zamieszczonej obok/poniżej.

Waga opakowań 5 kg i 25 kg różni się analogicznie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Charakterystyka farby zabezpieczającej podwozie przed korozją Elastometal:

System Zabezpieczenie podwozia Elastometal
Czas schnięcia:  
- do dotyku: 3 h
- do ponownego malowania: po 6 h
Odporność na temperaturę: 80oC (chwilowo 90oC)
Podłoża: żeliwo, stal, miedź, aluminium oraz powierzchnie galwanizowane
Zawartość LZO/VOC: max 8 g/l
Zużycie teoretyczne: 250 - 400 g/m2 na warstwę w zależności od metody aplikacji
(400 g/m2 przy warstwie o grubości 180 µm)
Połysk: satynowy
Zakup: skontaktuj się
kup online

Szybki kontakt:


Dostawa:

 • Paczkomaty
  • 12,50 zł - płatność przelewem
  • 17,50 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Polski
  • od 15 zł - płatność przelewem
  • od 20 zł - za pobraniem
 • Kurier na terenie Europy
  • od 119 zł - płatność przelewem

Dostawa kurierem InPost Dostawa kurierem UPS


Oddziały: